hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Education Scotland using Archive-It. This page was captured on 7:01:52 Aug 06, 2010, and is part of the Education Scotland Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Note that this document was downloaded, and not saved because it was a duplicate of a previously captured version (14:15:30 Jul 31, 2010). HTTP headers presented here are from the original capture.
Be Safe Online
Safer Use of Services on the Internet
INTRODUCTIE VEILIG INTERNETGEBRUIK <
GOUDEN REGELS <
SURFEN OVER WERELD WIJDE WEB <
PERSOONLIJKE WEBPAGINA'S <
E-MAIL, ELECTRONISCHE POST <
CHAT <
EXPRESS BERICHTEN <
NIEUWSGROEPEN <
BESTANDEN DELEN <
ONLINE WINKELEN <
FILTER PROGRAMMA'S <
COMPUTER VIRUSSEN <
DIGITAAL PESTEN <
VERKLARENDE WOORDENLIJST <
UW MENING <
ADRESSEN VAN ORGANISATIES <
Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Introductie veilig internetgebruik

Het internet biedt geweldige onderwijsmogelijkheden, hulpbronnen voor volwassen en kinderen en ontspanningsmogelijkheden. Jonge mensen zijn vaak enthousiaste gebruikers, met name als het gaat om interactieve diensten als E-mail, Chat en Express berichten. Ook spelletjes en muziek-websites zijn erg populair. Echter, zoals geldt voor de meeste spannende activiteiten: aan het gebruik van het Internet zijn bepaalde risico's verbonden. Dit project biedt algemene richtlijnen met betrekking tot een veilig gebruik van het internet. Leren werken met het internet is vergelijkbaar met het verwerven van een sociale vaardigheid: het is even wennen om op een nieuwe manier mensen te leren kennen en met hen om te gaan, maar moeilijk is het niet.

Het 'Safer Use of Services on the Internet' (SUSI)-project biedt voor beginners aan de hand van een aantal algemene onderwerpen een leidraad om veilig online te zijn. De informatie wordt geleverd als onderdeel van een Europees project ter bewustwording van internet-veiligheid. Dit project wordt mede-gefinancierd door de Europese Commisie.

Doel van het project is ouders op de hoogte te brengen van de veelzijdige mogelijkheden die het Internet biedt, maar er tegelijkertijd op te wijzen dat u zich bewust moet zijn van bepaalde aspecten. U kunt de informatie gebruiken om een gesprek over het Interner te starten met uw kinderen of met leerlingen op school, jongeren in uw omgeving. Ook kunt u uitzoeken op welke manier uw school zich bezighoudt met het gebruik van het Internet. Heeft de school bijvoorbeeld een 'gedragscode' die leerlingen en ouders moeten ondertekenen voordat toegang tot het Internet wordt verkregen op school? Worden leerlingen en ouders geleerd op welke manier zij het Internet moeten gebruiken? Wordt een leidraad gegeven met betrekking tot het omgaan met problemen? Wat doet de school nog meer om kinderen online te beschermen, en hoe kunt u daar zelf aan bijdragen?

Hoe gebruikt u de informatie?
Elk onderwerp is bedoeld als introductie tot een bepaald aspect van internetgebruik. Per onderwerp wordt u geïnformeerd over de positieve punten, maar ook wordt een aantal potentiële problemen aangekaart. De website behandelt de navolgende onderwerpen:

1. Gouden regels voor het Internetgebruik
2. Surfen op het Wereld Wijde Web
3. Persoonlijke webpagina's
4. E-mail, electronische post
5. Chat
6. Express berichten
7. Nieuwsgroepen
8. Bestanden delen
9. Online winkelen
10. Filter programma's
11. Computer virussen
12. Digitaal pesten
13. Verklarende woordenlijst
14. Discussiepagina
15. E-maillijst
16. Adressen van organisaties

Doel van deze informatie is het gebruik en begrip van het Internet te vergemakkelijken voor ouders en verzorgers, en u in staat te stellen uw kind te adviseren wanneer het bijvoorbeeld e-mails naar vrienden wil versturen, op het Internet kaartjes voor een concert wil kopen of deel wil nemen aan chat rooms. De website is ontwikkeld voor al diegenen die niet of nauwelijks met het Internet of een van de genoemde onderwerpen in aanraking zijn gekomen. Meer gevorderde Internetgebruikers worden uitgenodigd te reageren op de gepresenteerde onderwerpen.

Terug naar het begin

INTRODUCTIE VEILIG INTERNETGEBRUIK --  GOUDEN REGELS --  SURFEN OP WERELD WIJDE WEB --  PERSOONLIJK WEBPAGINA'S --  E-MAIL, ELECTRONISCHE POST --  CHAT --  EXPRESS BERICHTEN --  NIEUWSGROEPEN --  BESTANDEN DELEN --  ONLINE WINKELEN --  FILTER PROGRAMMA'S --  COMPUTER VIRUSSEN --  DIGITAAL PESTEN --  VERKLARENDE WOORDENLIJST --  UW MENING --  ADRESSEN VAN ORGANISATIES