<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Publications Office of the European Union using Archive-It. This page was captured on 21:04:25 Oct 22, 2019, and is part of the European Union collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

ESIR-rahasto

Euroopan strategisten investointien rahastolla (ESIR-rahasto) on keskeinen rooli Euroopan investointiohjelman toteutuksessa. ESIRin tavoitteena on rikkoa talous- ja finanssikriisin seurauksena syntynyt luottamuksen puutteen ja vähäisten investointien noidankehä. Se pyrkii hyödyntämään rahoituslaitosten, yritysten ja yksityishenkilöiden likviditeettiä julkisen rahoituksen niukkoina aikoina.

Komissio hallinnoi rahastoa yhdessä strategisen kumppaninsa Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. ESIR-rahasto tukee strategisia investointeja avainaloilla, joita ovat muun muassa infrastruktuuri, energiatehokkuus ja uusiutuva energia, tutkimus ja innovointi, ympäristö, maatalous, digitaalinen teknologia, koulutus, terveys ja sosiaaliset hankkeet. Se auttaa myös pieniä startup-yrityksiä niiden toiminnan laajentamisessa ja kasvussa tarjoamalla riskirahoitusta.

Rahaston toiminta

ESIR-rahasto on EU:n antama talousarviotakaus, joka tarjoaa Euroopan investointipankkiryhmälle hankkeiden suuririskisimmän osan kattavan suojan. Sen ansiosta EIP-ryhmä voi tarjota rahoitusta tavallista suuremman riskin hankkeille. Riippumaton ESIR-investointikomitea valitsee tiukkojen kriteerien perusteella ESIR-tukea saavat hankkeet. Hankkeille ei ole asetettu minkäänlaisia alakohtaisia tai alueellisia kiintiöitä. Rahoitustukea myönnetään puhtaasti kysynnän perusteella.

ESIR 2.0

Koska rahasto on osoittautunut menestykseksi, puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ehdotti vuoden 2016 unionin tilaa koskevassa puheessaan, että ESIRin voimassaoloaikaa jatkettaisiin ja sen investointien vauhdittamiskapasiteettia lisättäisiin (nk. ESIR 2.0). Ehdotuksen mukaan alkuperäisen kolmivuotiskauden tavoite 315 miljardin euron investoinneista nostetaan ainakin 500 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi ehdotuksessa korostetaan aiempaa enemmän investointien täydentävyyttä, rajat ylittäviä hankkeita, Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten EU:n sitoumusten (”COP21-kokouksen sitoumukset”) saavuttamista edistäviä hankkeita, pk-yrityksille annettavaa tukea ja ESIRin maantieteellisen kattavuuden parantamista. Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenmaat ovat edenneet ehdotusta koskevien neuvottelujen päätösvaiheeseen.

Miten rahoitusta haetaan

Euroopan investointipankin verkkosivuilla on tietoa ESIR-rahoituksen hakemisesta niin yksityisen ja julkisen sektorin yhteisöille, finanssilaitoksille, rahastoille kuin pk-yrityksillekin.