Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου έθεσε στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2016-2020 και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της κοινωνίας Gigabit. Η Κύπρος έχει υιοθετήσει αρκετά μέτρα από πλευράς ζήτησης με στόχο την τόνωση της ψηφιακής οικονομίας της.

English | Ελληνικά

Σύνοψη της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ενθαρρύνει την αγορά να επενδύσει σε υποδομή FTTH και 5G, παρέχοντας τα σωστά κίνητρα σε σχέση με τη σταθερότητα στη νομοθεσία και τα ρυθμιστικά μέτρα. Αυτά τα βήματα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη στενή παρακολούθηση της προόδου και την τόνωση της ζήτησης μέσω αυξημένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government), ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Education). Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιοχές στις οποίες η αγορά δεν καταφέρνει να αναπτυχθεί και πρέπει να γίνεται προσεκτική στόχευσή τους, ώστε να μην έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εξασφαλίσει επιπλέον δημόσια και ιδιωτική χρηματοδοτική υποστήριξη για την εισαγωγή ευρυζωνικού δικτύου εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για τα ευρυζωνικά δίκτυα

Αρμόδιες αρχές

Κύριοι στόχοι για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Η Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου υιοθετήθηκε το 2012 και επανεξετάζεται τακτικά μέσω ενός Σχεδίου Δράσης. Η στρατηγική εστιάζει σε μια προσέγγιση με βάση την αγορά, όπου το κράτος θα παρεμβαίνει άμεσα μόνο σε περίπτωση που οι ιδιώτες επενδυτές δεν καταφέρουν να παράσχουν τον επιθυμητό βαθμό ευρυζωνικής κάλυψης και κατά τα άλλα θα περιορίζεται σε ρυθμιστικά μέτρα και σε ανάλυση της αγοράς. Σχετικά με την τεχνολογική προσέγγιση, η Κύπρος είναι υπέρ της καθιέρωσης δικτύων NGA, όπως ένα δίκτυο FTTH εθνικής κλίμακας και τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G. Δημοσιεύτηκε το Ευρυζωνικό πλάνο της Κύπρου 2016-2020 και καλύπτει τα σχέδια δράσης και τους στρατηγικούς στόχους για τα ευρυζωνικά δίκτυα για το 2016-2020, Gigabit Society και Σχέδιο Δράσης 5G.

Κύρια μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

  • Ρυθμιστικά μέτρα: Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει τροποποιήσει αρκετές φορές έως σήμερα τον περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμο, ώστε να υιοθετηθούν Κανονισμοί της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου κύκλου ανάλυσης της αγοράς σχετικά με τις αγορές σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών, το ΓΕΡΗΕΤ έχει παράσχει κίνητρα για επενδύσεις σε NGA. Επίσης, το ΓΕΡΗΕΤ εισήγαγε ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με την υλοποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας μείωσης κόστους. Περαιτέρω πρωτοβουλίες σχετικά με την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα από τον δημόσιο τομέα, τον γενικό πληθυσμό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα, προωθούνται και υλοποιούνται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και το ΓΕΡΗΕΤ.
  • Οικονομικά μέτρα: Η χρηματοδότηση για την εδραίωση και επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων προέρχεται από πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύσεις από παρόχους τηλεπικοινωνιών και, αν είναι απαραίτητο, από το ίδιο το κράτος.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στην Κύπρο

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και τα κόστη, ανατρέξτε στους πίνακες αποτελεσμάτων και τις αναφορές χωρών του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Φάσμα εκχωρήσεων για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες

Υια λεπτομέρειες σχετικά με τις εκχωρήσεις εναρμονισμένου φάσματος συμβουλευτείτε τη μελέτη για τις εκχωρήσεις φάσματος στην ΕΕ.

Εθνικές δημοσιεύσεις και έγγραφα τύπου

Αγγλικά

Ελληνικά

Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικό Γραφείο Αρμοδιοτήτων Ευρυζωνικότητας: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής; Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διεύθυνση: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ε902, Στρόβολος, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22814875
Ιστότοπος

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ/OCECPR)

Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία 1101, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22693000
Ιστότοπος

 

Country information - Cyprus