<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Publications Office of the European Union using Archive-It. This page was captured on 04:49:29 Mar 06, 2021, and is part of the European Union collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information
an tAontas Eorpach

Institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh

Institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh

Spléachadh ar institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Eagar na n-institiúidí – cineál ar leith eagair

Níl macasamhail eagrú institiúideach an AE ar fáil in aon áit eile ar domhan:

  • is í an Chomhairle Eorpach a shocraíonn tosaíochtaí ginearálta an AE, agus tagann ceannairí náisiúnta agus ceannairí Eorpacha le chéile inti
  • is Feisirí Eorpacha a thoghtar go díreach a dhéanann ionadaíocht ar shaoránaigh na hEorpa i bParlaimint na hEorpa
  • is é an Coimisiún Eorpach a chuireann leas an AE ina iomláine chun cinn, agus is iad na rialtais náisiúnta a cheapann comhaltaí an Choimisiúin
  • is iad na rialtais a dhéanann leas a dtíre féin a chosaint i gComhairle an Aontais Eorpaigh.

An clár oibre a shocrú

Is í an Chomhairle Eorpach a shocraíonn treoir pholaitiúil fhoriomlán an AE – ach níl aon chumhacht aici dlíthe a rith. Maille lena hUachtarán féin – Charles Michel faoi láthair – is iad na ceannairí stáit nó rialtais agus Uachtarán an Choimisiúin a chomhdhéanann an Chomhairle, agus tionóltar ar feadh cúpla lá as a chéile gach 6 mhí ar a laghad í.

Reachtóireacht

Is iad na trí institiúid is mó a bhíonn i mbun reachtaíocht an AE:

  • Parlaimint na hEorpa, a dhéanann ionadaíocht ar shaoránaigh an AE agus atá tofa go díreach acu;
  • Comhairle an Aontais Eorpaigh, a dhéanann ionadaíocht ar rialtais na mBallstát. Roinneann na Ballstáit an uachtaránacht ar an gComhairle eatarthu féin ar bhonn uainíochta.
  • An Coimisiún Eorpach, a dhéanann ionadaíocht ar leas an Aontais ina iomláine.

I dteannta a chéile, is iad na trí institiúid sin a dhéanann, tríd an "nGnáthnós Imeachta Reachtach" ("comhchinnteoireacht" mar a thugtaí air) na beartais agus na dlíthe a bhfuil feidhm acu ar fud an AE. I bprionsabal, is é an Coimisiún a mholann dlíthe nua, agus is iad an Pharlaimint agus an Chomhairle a ghlacann iad. Cuireann an Coimisiún agus na Ballstáit na dlíthe sin chun feidhme ansin, agus cinntíonn an Coimisiún go ndéantar iad a chur i bhfeidhm go cuí.

Cinnteoireacht san AE – tuilleadh eolais faoi nósanna imeachta reachtóireachta an AE

Liosta na dtíortha a mbeidh an uachtaránacht ar Chomhairle an AE

Institiúidí agus comhlachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh

Tá róil thar a bheith tábhachtach ag dhá institiúid eile:

Tá cumhachtaí agus freagrachtaí na n-institiúidí seo leagtha síos sna Conarthaí ar a bhfuil gach rud a dhéanann an AE bunaithe. Is sna Conarthaí céanna a leagtar síos na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d'institiúidí an AE a leanúint. Is iad uachtaráin agus/nó príomhairí Bhallstáit uile an AE a chomhaontaíonn na Conarthaí, agus is iad na parlaimintí a dhaingníonn iad.

Tá roinnt institiúidí agus comhlachtaí idirnáisiúnta eile ag an AE a bhfuil róil ar leith acu:

Back to top