<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Publications Office of the European Union using Archive-It. This page was captured on 09:07:25 Mar 06, 2021, and is part of the European Union collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information
Europska unija

Institucije EU-a i ostala tijela

Institucije EU-a i ostala tijela

Ukratko o institucijama i tijelima EU-a

Jedinstven institucionalni ustroj

U jedinstvenome institucionalnom ustroju EU-a:

  • opće prioritete EU-a određuje Europsko vijeće, na čijim se zasjedanjima sastaju nacionalni čelnici i čelnici EU-a
  • izravno izabrani zastupnici zastupaju europske građane u Europskome parlamentu
  • interese EU-a kao cjeline promiče Europska komisija, čije članove imenuju nacionalne vlade
  • interese vlastitih zemalja vlade brane u Vijeću Europske unije.

Određivanje smjera djelovanja

Europsko vijeće određuje opći smjer političkog djelovanja EU-a, ali nema ovlasti za donošenje zakona. Na njegovu je čelu predsjednik – trenutačno je to Charles Michel – a sastoji se od nacionalnih šefova država ili vlada te predsjednika Komisije. Okuplja se najmanje dva puta u šest mjeseci na sastancima koji traju nekoliko dana.

Zakonodavstvo

U donošenju zakonodavstva EU-a sudjeluju tri glavne institucije:

U okviru međusobne suradnje te tri institucije „redovnim zakonodavnim postupkom“(stari naziv „suodlučivanje“) stvaraju politike i propise koji vrijede u čitavome EU-u. U načelu, Komisija predlaže nove propise, a Parlament i Vijeće ih donose. Nakon toga Komisija i države članice provode propise, a Komisija pazi na njihovu odgovarajuću primjenu i provedbu.

Donošenje odluka u EU-u – dodatne informacije o donošenju propisa u EU-u

Popis zemalja koje predsjedavaju Vijećem EU-a

Druge institucije i tijela EU-a

Postoje još dvije institucije s ključnim ulogama:

Ovlasti i nadležnosti svih tih institucija uređene su osnivačkim ugovorima, koji su temelj svih djelovanja EU-a. U njima su utvrđena i pravila i postupci koje moraju slijediti institucije EU-a. Ugovore sklapaju predsjednici i/ili premijeri svih država članica EU-a, a ratificiraju ih nacionalni parlamenti.

U EU-u postoje i brojne druge institucije i međuinstitucionalna tijela koja imaju specijalizirane uloge:

Back to top