<
 
 
 
 
?
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of University of Alberta using Archive-It. This page was captured on 18:04:36 Dec 08, 2010, and is part of the HCF Alberta Online Encyclopedia collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Heritage Community Foundation Presents
Alberta Online Encyclopedia

Medicine River oru seltsi parand

Eesti viiljapanek Red Deer'i muuseumis

Alberta eestlased kohtusid dr. Rita Matiiseni kodus

RED DEER (Alberta)- Pühapäeval, 27. mail kogunesid siin eestiased Red Deer'ist, Edmontonist, Calgaryst ja teistest Alberta keskustest, et osa võtta Red Deer ja District muuseumi uue tliva ametlikust avamisest. Tähtsam väljapanek Pioneer Gallery ruumides uues tiivas on eesti rahvarõivad ja ajaloolised esemed. See alaline väljapanek meenutab eesti asunikke, kes koondusid Medicine River orus sajandi pöördel.

Avamistseremooniale olid tulnud kohalikud tegelased, nende seas Iinnapea ja provintsivalitsuse esindaja. Kohal oli ka föderaalminister John Munro. Muuseumi avamisest võttis osa ümberkaudu kuussada inimest.

Eesti väljapanek oli võimalik Medicine Valley Eesti Seltsi toetuse Iäbi, Ettevõte viidi  läbi lõpuni dr. Rita Matiiseni juhtimisel ja tema väsimatu tööga. Kohalike eestlaste abiga teostati esemete kogumine, Paljud väljapanekud on nüüd likvideeritud Medicine Valley Eesti Seltsi pärand. Väljapanek muuseumis on eesti asunike Meenutamiseks, kes asusid siia provintsi ossa, kui Alberta oli veel põlismets.

Muuseumi väljapanekua on kolm eesti rahvarõivastes mannekeeni. Kuigi suurem osa asunikke Medicine Valley rajoonis tulid Virumaat, on esitalud valikut eesti rahvarõivastest. On näha Vaivara, Mustjaia ja Tõstama rahvarõivad. Rahvarõivad ja osa teistest esemetest tehti Torontos eestl kunstkäsitööliste poolt Lilla Tombak'u juhatusel. Ehtsate esemete seas Ieidub 1884.a. Piibel, üks käsitsi tehtud koolipink 1909, aastal asutatsi tehtud koolist Medicine River orus ja üks ehtne ehtne Eestist toodud hõbesõig. Näitel on ka moodne koopia traditsioonilisest laekast, mis on rikkalikult rahvusmustritega nikerdatud. Väljapanekute taustaks on Eesti lipp. pildid elanike elust ja suur Euroopa kaart, kus Eesti on silmapaistvalt märgitud. Kaart on dr. Rita Matiiseni kadunud abikaasa Voldemar Matiiseni töö.

Eesti rahva kultuuri väljapanek on tähtis Alberta ja Kanada rahvale ja eriti eesti päritoluga kanadalastele. See väljapanek tunnustab tähtsat osa, mida eesti asunikud mängisid Kanada rajamisel. Eestlased ei ole enam nii silmapaistvad Alberta provintsis kui nad kord olid, kuid eestlaste ettevötlikkus ja töökus on rajanud kindla pöhja tänapäevaks ja tuleviku eduks siin maal.

Pärast ametlikku tseremooniat ja muuseumi vaatamist, umbes viiskümmend inimest, eestlased ja sõbrad, koondusid dr. Rita Matiiseni kodus Red Deer linnas. Koosviibimine 0li eriti meeleolukas, kuna tähistati ka dr. Matiiseni 75-a. sünnipäeva. Koosviibimine võimaldas Eestlastel igast provinsti nurgast kohata ja üksteist tundma õppida. Eriti tunti huvi dr. Matiiseni töö vastu, mis nähtus muuseumi avamisel. Leiti ühiselt, et see saavutus 0n väärt kiitust dr. Rita Matiisenile.


Rein ja Valve Andre külalistena Oberammergau Kannatusmängudele

Oberammergau Kannatusmängud, mis toimuvad tavaliselt iga 10 aasta järele, saavad sel aastal erakordse rambivalguse osaliseks, kuna 1984. a. tähistab Kannatusmängude 350. aastapäeva.

Kuna New Canadian Theatre (Uus-Kanada Teater), mis asutati 1962. aastal, on oma lavastustes korduvalt rakendanud ka saksa päritoluga näitlejaid, on seda hinnanud mitmed saksa teatriühingud.

Juba aasta tagasi tuli kutse Rein Andreie kui New Canadian Theatre'i kunstilisele juhile aukülalisena osa võtta Oberammergau Kannatusmängude 350. juubelilavastuse ettekandest teatrikriitikuna.

Kutse Rein ja Valve Andrele oli saadetud Oberammergau linnapea poolt pidulikuks avaetenduseks 20. mail, kui see pole võimalik, siis terveks hooajaks.

Rein ja Valve Andre võtavad osa Oberammergau Kannatusmängude juubelietendusist 10. ja 11. juulil.


Alberta's Estonian Heritage
Albertasource.ca | Contact Us | Partnerships
††††††††††† For more on Estonian Alberta, visit Peelís Prairie Provinces.

Copyright © Heritage Community Foundation All Rights Reserved