<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of University of Alberta using Archive-It. This page was captured on 18:04:38 Dec 08, 2010, and is part of the HCF Alberta Online Encyclopedia collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Heritage Community Foundation Presents
Alberta Online Encyclopedia

SUUR ELAMUS ON VIIBI DA EESTLASTE -SUURES KESKUSES

"Teie siin vaevalt oskate kujutleda elamusi, mida pakub suur eestlaste keskus neile, kes tulevad linnast, kus kõige enam korraga on koos vaid paarkümmend kaasmaalast," ütles Nikolai Rõuk, kes koos abikaasaga viibis Calgary'st külaskäigul Torontos.

"Sõitsime 2000 miili, et näha eestIaste elu siin Ontario pealinnas, millest senini olime lugenud vaid ajaIest. Võrdluseks olgu üteldud et see vastab umbes reisile Tallinnast Baikali järve äärde - nii on ka mõistetav, et kokkupuuted ei saa olla tihedad."

N. Rõuk on Rahvusliku Välisvõitluse Nõukogu liige ja seepärast on tal siidamel meie ikesikor.ganisatsioo· nl küsimused. "Oleks vajalik, et üldvalimised toimuvad ja osavõtjaid oIeks rohkesti. See näitab meie rahva huvi kodumaa saatuse vastu ja annab seljataguse organisatsioonile, kes iuba aastaid on teinud tänuväärset tööd. Oleks oluline, et kandidaate oleks mitmelt poolt Kanadast ja nad pääseks ka RVN-u töö juurde. Ülesandeid ka jatkub kõigile - näiteks üks suur tööala on lugejakirjade saatmine ajalentedele meie probleemide selgitamiseks. Tuleks Ieida ka inimesi, kes annaks pidevalt informatsiooni meie rahvusgrupi elust ja nii hoiaks Eesti nime päevakorral."

Eestlaste elu kohta Calgary's märkis N. Rõuk, et poolsada kaasmaalast, kes võtavad osa eesti üritustest, on suures enamuses kõik majanduslikult kindlal järjel. Tööalad on väga mitmekesised, haiglaõed, kooliõpetajad, kontoriametnikud, ehitus - ja maalritöö-ettevõitjad jne.

Külalised, kes peatusid Torontos E. Tikenbergi perekonnas, sõitsid nädala keskel edasi New Yorki Eesti Päevadele.


Calgary

Alberta's Estonian Heritage
Albertasource.ca | Contact Us | Partnerships
            For more on Estonian Alberta, visit Peel’s Prairie Provinces.

Copyright © Heritage Community Foundation All Rights Reserved