<
 
 
 
 
?
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of University of Alberta using Archive-It. This page was captured on 18:04:48 Dec 08, 2010, and is part of the HCF Alberta Online Encyclopedia collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Heritage Community Foundation Presents
Alberta Online Encyclopedia

Edmontoni Eesti Selts kutsub teid ja teie perekonda ning sôpru tähistama

Eesti Vabariigi Aastapäeva

Pühapäeval
kahekümne kolmandal veebruaril
kell kaks pärastlôunal
Programmile järgneb külmlaud baariga

Osavôtu maks on ette tasutav
täiskasvanud kakskümmend dollarit
lapsed vanemad kui kaksteist aastat, kümme dollarit

Ootame teie osavottu!


Neighbours

Alberta's Estonian Heritage
Albertasource.ca | Contact Us | Partnerships
††††††††††† For more on Estonian Alberta, visit Peelís Prairie Provinces.

Copyright © Heritage Community Foundation All Rights Reserved