<
 
 
 
 
?
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of University of Alberta using Archive-It. This page was captured on 18:04:49 Dec 08, 2010, and is part of the HCF Alberta Online Encyclopedia collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Heritage Community Foundation Presents
Alberta Online Encyclopedia

Edmontoni Eesti Selts palub Teie ja Teie sôprade osavôttu

EESTI VAPRIIGI AASTAPÄEVA KOOSVITBIMISEST

Corona Hotelli Regal saalis, 28 Veebr, 1970, kell 8 P.L.

Baar, Ôhtusöök, Eskava ja Tants.

Pääsmed $5.00 isikult. Saadaval eelmüügil kund 20, veebruarini, Tel. 488-8520 ehk 433-7812


Neighbours

Alberta's Estonian Heritage
Albertasource.ca | Contact Us | Partnerships
††††††††††† For more on Estonian Alberta, visit Peelís Prairie Provinces.

Copyright © Heritage Community Foundation All Rights Reserved