<
 
 
 
 
?
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of University of Alberta using Archive-It. This page was captured on 18:04:51 Dec 08, 2010, and is part of the HCF Alberta Online Encyclopedia collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Heritage Community Foundation Presents
Alberta Online Encyclopedia

Meistrivôistlused Edmontonis

19 . 24. märtsini toimusid Edmontonis maailmameistrivôistlused iluuisutamises, millest vôttis osa ka Eesti vôistkond. Sellesse kuulus viis vôistlejat - üks meesuisutaja, üks spordipaar ja üks jäätantsuparar - ning kolm ametimeest. See oli Eesti iluuisutamisvôistkonna esimene esinemine Kanadas.

Seekordne vôistlus oli vôistlejate arvu poolest kôige osavôturohkem MM-ide ajaloos. Osavôjariike oli 48 ja uisutajaid 219.

Vestluses Eesti koondise jihi Juhan Zimmermanni, kohtuiku Anne Saraskini ja treeneri Lea Rannage selgus, et nad ei ole enne näinud sellist soja vastuvôttu publiku poolt. Vaatajaskond oli väga sôbralik ja asjatundik. Kôik 140 000 piletit olid jaba assta enne vôistlusi läbimüüdud. Väga hea hinnangu andsid eestlased ka Edmontoni linnale suurepärase komitee, hotellide, linna ja turismi koostöö organiseerimise eest.

Edmontoni Eesti Seltsi jahatus vôttis lahkelt vastu Eesti koondise ja tutvustas neid kohalikkudele eestlastele ning näitas linna ja selle ümbrust. Saltsi juhatus osales vôislustel Eesti koondise ametliku saajana (chaperonina).

Selline suurvôistluse kogemus on väga tähtis noorte Eesti uisutajate joks. Treener avldas veedumust, et iga järgnev vôistus parandab esinemisokust. Eesti ei suudete jääd üle suve pidada ning seetôttu otsib Eesti Uisuliit vôimalusi, et Essti iluuisutajad saaksid ka suvel teenida. Rohkem tahetakse osaleda ka rahvasvadelistel vôislustel.


Neighbours

Alberta's Estonian Heritage
Albertasource.ca | Contact Us | Partnerships
††††††††††† For more on Estonian Alberta, visit Peelís Prairie Provinces.

Copyright © Heritage Community Foundation All Rights Reserved