<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 04:47:47 Feb 12, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Greenpeace

 

Да спасим морето от замърсяване с пластмаси!

Над 8 милиона тона пластмаса попадат в световните морета всяка година. Морето се задушава и не може да се справи.

В този момент министрите на околната среда преразглеждат законите за отпадъците на Европейския съюз.

Помоли министър Димов да спре пластмасовото замърсяване!

Поискай от министъра на околната среда и водите да забрани пластмасата за еднократна употреба: морето не е бунище!

 подписа в глобалната петиция

Задължително поле

Задължително поле

Задължително поле Невалиден e-mail

Съгласявам се да получавам писма по темата от „Грийнпийс“-България

Изхвърляме все повече и повече пластмаси, които често са ни съвсем ненужни.
Замърсяването с пластмаси бързо превръща моретата в най-голямото сметище за отпадъци в света.
Пластмасите остават в околната среда в продължение на стотици години, където убиват морските обитатели и навлизат в хранителната верига.
Помогнете да спрем това.

Нямаме много време. Призоваваме министъра на околната среда и водите да поведе борбата срещу пластмасовото замърсяване. Трябва да се предприемат спешни мерки за премахване на пластмасовите отпадъци за еднократна употреба още при източника им. Сега е моментът да спрем пластмасовия прилив, който ни залива!

Искаме министър Димов

/Министерство на околната среда и водите/

  • да вземe спешни мерки за намаляване на пластмасата за еднократна употреба при нейния източник и да насърчи иновациите, за да се намерят решения. Намаляването на отпадъците и повторното използване са с приоритет пред рециклирането!
  • да гарантира, че преразгледаните закони за отпадъците позволяват на страните от ЕС да ограничават и намаляват основните източници на пластмасови отпадъци и замърсяване с пластмаса.

Подпишете!

Уважаеми г-н Министър,

Свидетели сме на нашествие на пластмасовите отпадъци, както по земя, така и в морето. Според учените ежегодно в световните океани се изсипват между 4,7 и 12,7 милиона тона пластмаси, които се раздробяват на дребни частици и се натрупват във водата и по морското дъно, където вредят на морските обитатели и концентрират токсични вещества, както в околната среда, така и в хранителната верига.

Във всички европейски морета има пластмасови отпадъци – по бреговете, континенталния шелф и в дълбоководните зони.

Като втори по големина производител на пластмаси в света (50 милиона тона годишно), Европа е ключов играч в пластмасовата промишленост. В Европейския съюз най-много (близо 40%) от пластмасите се използват за опаковки. За жалост, голяма част от тези пластмаси се използват за направата на изделия за еднократна употреба, които бързо се превръщат в отпадък и губят своята стойност, защото биват изгаряни, погребани в сметища или се превръщат в боклук не на място - някъде в морето, в града или в планината.

Едва една трета от изхвърлената след употреба през 2014 г. в ЕС пластмаса е била рециклирана. Останалото количество е депонирано или изгорено. През 2012 г. ЕС изнася половината от пластмасите, събрани за рециклиране, равносилно на 3,4 милиона тона пластмаси, оценени на 1,7 милиарда евро, от които 87% пътуват за Китай.

Въпреки водещата си роля в други области на околната среда, ЕС досега не е предприел достатъчно решителни действия да премахне пластмасовото замърсяване и да запази ценните суровини в европейската икономика.

Текущото преразглеждане на европейското законодателство по отношение на отпадъците в рамките на обсъжданията на Пакета за кръгова икономика е изключително важна възможност за предприемане на спешни действия за намаляване на еднократните пластмаси при източника и да поведе световната борба срещу замърсяването с пластмаси. Поради това Ви призовавам да предприемете необходимите действия, за да гарантирате, че европейското законодателство предвижда ефикасни мерки за премахване на отпадъците от еднократните пластмаси при източника. Моля Ви в процеса на преговорите на европейско ниво да подкрепите следните ключови мерки: