<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 09:53:48 Feb 12, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Mérgek csorognak a Dunába az Óbudai Gázgyárnál

Sajtóközlemény - október 19, 2018
Budapest, 2018. október 19. – A Greenpeace Magyarország 2018 októberében mintákat vett a rendkívül alacsony vízállású Duna medréből a volt Óbudai Gázgyár mellett. Az alacsony vízállás során jól láthatóan szennyezett víz szivárgott a talajból a Dunába. A mérési eredmények kimutatták: egyes rákkeltőnek minősített szennyezők több százszorosan, más súlyos mérgek pedig több ezerszeresen haladták meg a talajvízre megengedett határértéket. [1] A környezetvédő szervezet követeli, hogy sürgősen kezdődjön meg a sok éve elmaradó teljes kármentesítés, és a hatóságok lépjenek fel a Dunába ömlő illegális szennyezés ellen.

A volt Óbudai Gázgyár több mint hét évtizedes működése alatt a gáz tisztításának melléktermékeként keletkezett, szerves vegyületeket, cianidot, arzént és egyéb fémeket tartalmazó gázmasszának a gázgyár területén történő illegális elásásával közel 200 ezer tonnányi talajt szennyeztek el. A lerakott veszélyes hulladék már évtizedek óta szennyezi a talajvizet és a talajt, és alacsony vízállás esetén a Dunába ömlik. A helyzet jelenleg olyan súlyos, hogy a gázmassza már a Budapest számára létfontosságú ivóvízbázisokat is veszélyezteti.

A Greenpeace Magyarország ezért a lakosság védelmében a helyszínre vonult, hogy mintákat vegyen a Dunába szivárgó vízből és az alatta lévő Duna-mederből. [2] A mintákat akkreditált laboratóriumban vizsgálták be különböző szerves szennyezőkre és fémekre.

Már a korábbi mérések is jelentős határérték-túllépést mutattak több szennyező anyag esetén is [3], ám a jelenlegi mérés rendkívül magas szennyezést mutatott a rákkeltő naftalinokból, valamint a mérgező policiklusos aromás szénhidrogénekből (PAH) és a rákkeltő benzolból.

  • Egészségkárosító naftalinok: a két, naftalinokra vizsgált mintából az egyikben 75, míg a másikban 400 µg/l (mikrogramm/liter) feletti volt a naftalinok koncentrációja. Ez nagyon jelentősen túllépi a talajvízre megengedett határértékeket, melyek talajvízre literenként 2 µg-ot, a felszíni vizekre literenként évi 2,4 µg-ot engednek meg. [4]. A naftalin „valószínűleg emberi rákkeltő” besorolású.

  • Mérgező PAH-ok: teljes koncentrációjuk 157, illetve 238 µg volt literenként, míg a talajvizekre megengedett határérték 2 µg. Egyes PAH-ok esetében még jelentősebb volt a határérték-túllépés. Az acenaftén koncentrációja több mint 3000-szeresen haladta meg a talajvízre megadott értéket. [5]

  • Rákkeltő benzol: 66,7 µg/l volt a legmagasabb mért koncentráció, míg a talajvizekre megadott határérték 1 µg.

  • Idegrendszerre káros xilolok: a legmagasabb mért érték 262 µg/l volt, míg a talajvízre megadott határérték 20 µg/l.

  • Rákkeltő arzén: az egyik mintában 57,7 µg/l volt a szintén rákkeltő arzén koncentrációja, mely ugyancsak többszörösen lépi túl a talajvízre megadott 10 µg/l-t és a felszíni vizekre megengedett 20 µg/l-t.

Az ilyen anyagok felszíni vizekbe jutását eleve minden áron meg kell akadályozni az uniós szabályozás és a vonatkozó magyar jogszabály [4] szerint is.

A Greenpeace Magyarország 2011 óta [6] rendszeresen felhívja a figyelmet az egészségre és környezetre káros szennyezésre, és többször kérte a hatóságok intézkedését. [7] A jelenlegi elborzasztó állapotokról az Index.hu újságírói értesítették a Greenpeace Magyarországot.

Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag-szakértője szerint „teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy ilyen mértékű szennyezés éri a Dunát. A kármentesítést sok éve meg kellett volna kezdenie az NKM Földgázszolgáltatónak (a volt Fővárosi Gázműveknek).”

A Greenpeace Magyarország azonnali intézkedést vár a hatóságoktól, és felszólítja az illetékes szerveket: sürgősen hozzák nyilvánosságra a kármentesítési terveket, ütemezéssel, határidőkkel, és a szennyezők felelősségre vonásával.

A Duna súlyos szennyezését bizonyító mérési eredményekről a Greenpeace Magyarország bejelentést tesz a területileg illetékes kormányhivatalnak és a vízügyi hatóságnak, továbbá kéri ezen szervek mielőbbi intézkedését a szennyezés megszüntetése érdekében. A környezetvédő szervezet emellett tájékoztatta a Fővárosi Vízműveket, valamint a kerületi önkormányzatot is a vízpart és a vízbázis szennyeződéséről.

Képek: https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/albums/72157701014282751

Az Óbudai Gázgyár szennyezéséről készített „adatlapunk”:

https://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/gazgyar/

A teljes mérési jegyzőkönyv itt:

https://secured-static.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/vegyi/mergezett_orokseg/Gazgyar/495062_Greenpeace___2018_K_08206___Obuda_Duna_1.pdf

Kérdések és válaszok:
https://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Mergek-csorognak-a-Dunaba-az-Obudai-Gazgyarnal/Kerdesek-es-valaszok/

Jegyzetek:

[1] 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900006.kvv

[2] A mintákat közvetlenül a Duna-parton a kilátszó mederből vették a Greenpeace munkatársai, nem akkreditáltan. Az 1a minta vételének pontos koordinátái: 47°33'41.4"N 19°03'34.1"E. A 2a mintát ettől a ponttól 10 méterre északra, míg az 1b-t az 1a mellett vették egy másik kifolyásból.

[3] A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (KDVKTVF) 2009 októberi mérési eredményei alapján a talajban:

  • A cianid mindhárom mérési pontban meghaladta a határértéket.

  • Az arzén és az ólom mennyisége hatszorosa volt a megengedett határértéknek.

  • Határértéken túli eredményt mutattak ki az etil-benzolból, a xilolokból és a naftalinokból is egy vagy több mérési ponton.

  • A talajban a cink, a higany és a THP (C5-C40) szintén túllépte a szennyezettségi határt.

2008 októberében a KDVKTVF méréseket végzett egy bejelentés nyomán, mivel alacsony vízállás esetén a dunai oldalon elszíneződött víz folyt a Dunába. A mérések eredményei alapján a fentebb említett szennyezők minden esetben többszörösen túllépték a megengedett határértékeket.

[4] 10/2010. (VIII. 18.) VM-rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1000010.vm

[5] Pár kiemelt PAH-szennyező maximális mért koncentrációja:

PAH

Maximális mért koncentráció a 2 mérésből (µg/l)

6/2009 szerinti felszín alatti víz határérték (µg/l)

Acenaftilén

26,9

0,2

Acenaftén

167

0,05

Fluorén

32,5

0,05

Fenantrén

20,5

0,1

Antracén

0,62

0,05

Fluorantén

0,56

0,1

Pirén

0,21

0,1

A teljes mérési jegyzőkönyv itt:

https://secured-static.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/vegyi/mergezett_orokseg/Gazgyar/495062_Greenpeace___2018_K_08206___Obuda_Duna_1.pdf

[6] Környezetvédő civil szervezetek válasza Tarlós István Fehér könyvére https://www.levego.hu/hirek/2011/07/kornyezetvedo-civil-szervezetek-valasza-tarlos-istvan-feher-konyvere

[7] https://www.greenpeace.org/hungary/hu/mergezett-oroksegunk/gazgyar/  

Kategóriák