<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 13:08:01 Feb 12, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

За проекта

Страница - октомври 23, 2016

Проект „Прахоброячи“

„Грийнпийс“-България от години следи темата за чистотата на атмосферния въздух в страната ни. Особено в местата, които са в близост от въглищната индустрия. За да привлечем вниманието на хората към проблема с лошото качество на въздуха, който дишаме, заедно с робо-работилница „Роботев“, разработихме устройства за независимо наблюдение на качеството на атмосферния въздух в градска среда. На основата на платформата Arduino създадохме комплект, който позволява на потребителя да измерва нивата на фини прахови частици в района, в който живее. Комплектите са лесни за сглобяване, ползване и поддръжка. Първите 25 пилотни комплекта бяха раздадени на 25 доброволци в град Стара Загора и региона, които след кратко обучение сглобиха и поставиха станциите на открито пространство в домовете си.  Партньор на проекта в Стара Загора е „ЗараЛаб“ (http://www.zaralab.org/).

Какво е „Прахоброячи“

„Прахоброячите“ са евтини, лесни за сглобяване и инсталиране устройства, които позволяват на всеки потребител да измерва стойностите на прах в близост до тяхното жилище. За да направим „Прахоброячите“ масови и достъпни за потребителите, решихме да използваме популярната платформа „Ардуино“. Основната цел на „Ардуино“ е проектиране и производство на електронна платформа с лесен за ползване свободен хардуер и софтуер, позволяващи постигането на интерактивност за неспециалисти. Предимството на „Ардуино“ е, че електронните платки, които ползва, могат да бъдат закупени или готови, като „направи си сам“ комплекти. Допълнително предимство е, че схемите им са достъпни за всеки, който би искал да ги сглоби сам. Това се отнася и за нашите „Прахоброячи“. Тук ще намерите подробна схема и описание на компонентите на комплекта, както и изчерпателни инструкции как сами да си сглобите „Прахоброяч“.

Основните елементи на комплекта са платка, сензор зa прахови частици, микроконтролер, Wi-Fi модул, вентилатор, батерия, кабели и конектори и защитна кутия. Елементите работят посредством open-source код, който ще бъде достъпен за потребителите.

След като бъде сглобен и инсталиран, „Прахоброячът“ се регистрира към Wi-Fi мрежата и започва да предава данните, които събира. Устройството ще се включва на всеки час, за да замерва качеството на атмосферния въздух в околността. Веднъж на ден събраните данни ще се предават чрез Wi-Fi модула към специален сървър, където ще се съхранява данните. Данните се визуализират и са достъпни на специално направената за целта графика.

За „Роботев“

Екипът на Роботев има за цел да направи хоби роботиката и създаването на интерактивни предмети и среди възможно най-достъпни. Затова предлагаме както необходимите продукти и компоненти така и полезна литература, информация и помагала. Тази цел е свързана и с популяризирането на роботиката и новите медии в България и разкриването им за все по-широки кръгове от хора. 

От 2010 година Роботев се занимава и разработка на електронни устройства и интерактивни инсталации по задание. Компанията има опит с всяка една стъпка от процеса на разработка - от първоначална идея до масово производство, включително проектиране на печатни платки, разработка на фърмуер и софтуер, организация на производство и сертификация. 

www.robotev.com

За „ЗараЛаб“

„ЗараЛаб“ (ZaraLab) събира група от хора, които работят независимо един от друг, но споделят еднакви ценности и се интересуват от синергията, която се получава при работа със съмишленици и талантливи професионалисти в едно и също пространство.

Целта на „ЗараЛаб“ (ZaraLab) e да предостави на хората едно различно споделено място, да събере и обедини идейни и креативни личности със сходни интереси, да бъде среда за ефективно развитие на индивидуални бизнес интереси.

Основната цел на „ЗараЛаб“ (ZaraLab) е да изгради общество от предприемчиви хора, които развиват иновативни проекти в България. За да постигнем това, ние организираме различни обучителни и социални събития като уъркшопи и нетуъркинги.

http://www.zaralab.org

Бележка

„Прахоброячи“ е проект, който има за цел да информира гражданите по въпросите, свързани с качеството на атмосферния въздух. Устройствата имат за цел да сигнализират при наличие на замърсяване на въздуха над пределно допустимите стойности. За разлика от професионалните уреди, „Прахоброяч“ е устройство ориентирано към гражданите, изградено на отворена платформа. Въпреки своята достъпност и компактни размери, вграденият датчик, който засича фини прахови частици (ФПЧ) с размер между 2.5 и 10 микрометъра, реагира на промени в запрашеността в синхрон с професионален измервателен уред модел MIE pDR-1500 на фирмата Thermo Scientific , който е калибриран в лаборатория. Въпреки това, поради спецификата на измерваните частици, данните получени от  устройството „Прахоброяч“ не могат да бъдат считани за научно достоверни и директно сравнявани с лабораторни или професионални уреди.