<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 17:13:21 Feb 21, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Nadměrný rybolov

Stránka - 24 září, 2012
Po dlouhou dobu se zdálo, že rybí populace v nekonečném oceánu jsou nevyčerpatelné bohatství. Ale od té doby, co se rybolov proměnil v průmyslové odvětví s flotilami vybavenými nejmodernějšími technologiemi, ryb ve světových oceánech ubývá.

Kvůli masivnímu nadměrnému rybolovu dochází k ničení přirozených stanovišť řady mořských živočichů. 

Lov vlečnými sítěmi je jednou z nejvíce destruktivních metod rybolovu. Po mořském dně je vlečeno obrovské několikatunové zařízení, které během několika vteřin rozorá místa, kde rostou tisícileté koráli. Protože v pobřežních oblastech kolabuje čím dál více populací, vydávají se rybářské flotily do stále vzdálenějších oblastí a v současné době loví i v hloubkách až 2 000 metrů. Průmyslový rybolov způsobuje nejen ekologické škody, ale ohrožuje i možnost dlohodobého využívání moří. 

Podle odhadů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) je nyní téměř  90 % hospodářsky významných druhů ryb zcela vyloveno, přeloveno nebo vyčerpáno . Oblíbené druhy velkých ryb, jako je tuňák, mečoun, treska a platýs jsou v opravdových nesnázích: Jejich populace na celém světě klesly o 90 % – prostě jsme je snědli. Zvláště kritická je situace v evropských vodách: 9 z 10 evropských populací konzumovaných ryb jsou přeloveny.

Tato krize má řadu příčin. Nadměrný rybolov významně podporují politická rozhodnutí: Kvóty na množství ulovených ryb, které přijímají ministři pro rybolov, jsou obvykle daleko za doporučením vědců. U pobřeží Newfoundlandu došlo počátkem 90. let ke kolapsu populace tresky, protože politici po dlouhá léta ignorovali varování biologů. 30 000 rybářů přišlo o práci. Stejný nezájem politiků můžeme pozorovat už několik let také Evropské unii.

V mnoha mořských oblastech závazná pravidla pro rybolov zcela chybí nebo je nelze kontrolovat – každá pátá ryba na světě je ulovena nelegálně. Nelegálním rybolovem je postiženo zejména volné moře – tj. oblasti 200 námořních mil od pobřeží – protože pobřežní vody jsou nyní v řadě míst již vyloveny.

Krátkodobé zisky převažují – příliš mnoho rybářů loví příliš mnoho ryb.

Jedním z nejhorších dopadů průmyslového rybolovu jsou nechtěné úlovky. V obrovských sítích končí kromě cílových druhů i další organismy, včetně mladých ryb, mořských ptáků, žraloků, želv, delfínů, a dokonce i velké velryby. Mrtvá nebo umírající zvířata jsou vyhazována do moře jako odpad – celkem asi 20 milionů tun ročně – což je třetina ulovených ryb. Zejména při lovu platýse a krevet dochází k extrémně vysokému nechtěnému úlovku – až 80 %. Takové obrovské plýtvání životem musí okamžitě skončit.

Pokud chceme jíst ryby zítra, potřebujeme dnes mořské rezervace a udržitelný rybolov!