<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 10:48:34 Feb 22, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Paks II súlyos gazdasági veszteségeket jelentene Magyarországnak

A Greenpeace megbízásából készült új gazdasági tanulmány bemutatja: Paks II csak nagymértékű állami támogatással működne

Sajtóközlemény - május 31, 2016
Budapest, 2016. május 31. – Paks II akár évi 285 milliárd forintjába is kerülhet a magyar államnak, állítja a Candole Partnersnek [1] a Greenpeace felkérésére készített tanulmánya, mely a tervezett paksi bővítést vizsgálja pénzügyi, gazdasági szempontból. A tanulmány rámutat: nincs olyan forgatókönyv, mely szerint Paks II gazdaságos lenne, valamint az atomerőmű-bővítés ellehetetlenítené Magyarországon a jövő fő energiaforrásának számító megújulók terjedését is. A Greenpeace mindezek alapján azt várja a magyar kormánytól, hogy hagyjon fel az energiapiacot centralizáló, orosz függést okozó, drága és veszélyes Paks II tervével, és a világtrendekkel összhangban támogassa a decentralizált megújuló energiarendszerek terjedését.

A Candole Partners tanulmánya Paks II várható kiadásait és bevételeit veti össze a kormány megbízásából készült „Rothschild-tanulmány” adataival, [2] a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legfrissebb áramár-előrejelzéseivel, valamint a francia számvevőszék referenciaértékeivel számolva. [3] A megtérülési ráta a tanulmányban felvázolt hat forgatókönyv mindegyikében alatta marad a tőkeköltségeknek. [4] [5]

Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának is megküldött Candole-tanulmány arra a következtetésre jut, hogy Paks II kizárólag a „Rothschild-tanulmányban” használt irreálisan magas világpiaci áramárakkal lenne költséghatékonyan megvalósítható. [6] Reális adatokkal számolva viszont kimutatható, hogy Paks II felépüléséhez és üzemeléséhez állami támogatásra van szükség, melynek mértéke forgatókönyvtől függően akár a 285 milliárd forintot is elérheti. [7] Vagyis a kormány megbízásából készült „Rothschild-tanulmány” téved: az új erőmű működtetése sem pénzügyi, sem energetikai szempontból nem jó beruházás.

Paks II ügyében jelenleg mélyreható vizsgálatot folytat az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága, tiltott állami támogatás kérdéskörében. [8] A Candole-tanulmány bemutatja, hogy egy új, állami támogatással felépülő és működő atomerőmű – függetlenül attól, hogy az MVM vagy más állami cég tulajdonában áll – a magyar állam piaci erőfölényének növelésével súlyosan torzítaná a magyar energiatermelési piacot. [9] A befecskendezett állami támogatással az atomenergia versenyelőnybe kerülne, kiszorítva a nukleáris energia alternatíváit is a magyar energiapiacról. [10] Álláspontunk szerint ezért a hatályos uniós jogszabályok tükrében Paks II finanszírozása tiltott állami támogatásnak minősül.

„Ahelyett, hogy a világtrendekkel összhangban a megújuló energiatermelésbe fektetne a kormány, a Paks II projekttel piacilag és adminisztratív szempontból is (lásd napelemadó, széltender leállítása stb.) ellehetetlenítené megújuló energiahordozók elterjedését. Ahogy a Candole-tanulmányból is látszik, a projekt komoly gazdasági hátrányt okozna az országnak, tekintettel a megújulók árának várható folyamatos csökkenésére. Így Paks II nemcsak Oroszországnak szolgáltatná ki évtizedekre hazánkat, de még Magyarország versenypiaci helyzetét is rombolná a nemzetközi energiapiacokon” – nyilatkozta Perger András, a Greenpeace klíma- és energiakampány-felelőse.

A „Candole-tanulmány” – NPP Paks: Economic Feasibility, Impact on Competition and Subsidy Costs, Candole Partners, May 2016:
http://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf

Háttéranyag a sajtónak
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-Candole/sajtohatteranyag/

Kérdések és válaszok
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-Candole/K-V/

Infografika és fotók az előadásokról
https://www.flickr.com/photos/greenpeacehu/27093700510/in/album-72157666566886303/

Candole-tanulmány konklúziója magyar nyelven
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Paks-II-Candole/kovetkeztetesek/

A Candole Partners prezentációja
http://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/Candole%20Partners%20presentation%202016%2005%2026.pptx

A Candole Partners céges referenciái
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/Candole_References_HU.pdf

Jan Ondřich önéletrajza
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/CV_Jan_Ondrich_HU.pdf

Jan Ondřich, a Candole Partners szakértőjének előadása, 2016. május 31.
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/160531_Paks_II_Jan_Ondrich_eloadasa.pdf

Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelősének előadása, 2016. május 31.
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/160531_Paks_II_Perger_Andras_eloadasa.pdf

Jegyzetek:

[1] A Candole Partners a kelet-közép-európai régió energetikai beruházásaira szakosodott energetikai-közgazdasági elemző intézet.
http://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/Candole%20Partners%20presentation%202016%2005%2026.pptx

[2] a Kormány megbízásából a Rothschild-bankház által készített tanulmány: http://www.kormany.hu/download/a/84/90000/2015%20Economic%20analysis%20of%20Paks%20II.pdf

[3] A Candole-tanulmány a költségek tekintetében a magyar kormány megbízásából készült „Rothschild-tanulmányban” szereplő adatokat használja, annak érdekében, hogy könnyebben összehasonlíthatóak legyenek a két tanulmány eredményei. A bevételeknél a Candole-tanulmány saját fejlesztésű árképzési modelljét használja. Az egyes forgatókönyvek felvázolásához továbbá alkalmazza a Francia Számvevőszéknek a nukleáris energia költségeire vonatkozó számításaiban szereplő referenciaértéket és a Nemzetközi Energiaügynökség 2015-ös előrejelzéseit. Lásd 2. fejezet (5. o.): http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf  

[4] A hat forgatókönyvet a tanulmány 4.4 fejezete mutatja be (lásd 15–21. o.: http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf

[5] Paks II belső megtérülési rátája forgatókönyvtől függően 1,7-6,7%, mely a tőkeköltség (WACC) alatt marad. Ez azt mutatja, hogy a projekt minden felvázolt forgatókönyv szerint veszteséges. A tervezett atomerőmű még a „Rothschild-tanulmányban” használt, a tőkeköltségre és a gazdaságos élettartamra vonatkozó, meglehetősen optimista becslésekkel számolva sem térülne meg, még a feltételezett 60 éves élettartam alatt sem. Lásd: 4.3. fejezet (14. o.): https://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf

[6] A „Rothschild-tanulmány” úgynevezett „overnight” beruházási költségekkel dolgozik, figyelmen kívül hagyva az építési szakaszra eső finanszírozási költségeket, valamint a kiadások és a bevételek közötti eltérést. A kormány megbízásából készült tanulmány továbbá nem számol azzal, hogy az első tíz évben a projektből bevétel nem, kizárólag csak kiadás keletkezik. (A kiadások közé tartoznak a 12,5 milliárd eurós építési és fejlesztési költségek, plusz a finanszírozási költségek.) Mindemellett a tanulmány a NERA, a BMWi és a Nemzetközi Energiaügynökség mára elavult árelőrejelzéseit használja, és irreálisan magas, túlbecsült árgörbét alkalmaz. Lásd: 4.1. fejezet (7. o.): https://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf

[7] A szükséges éves támogatás mértéke forgatókönyvtől függően 14 milliárd és 285 milliárd forint közötti összegre tehető. A legvalószínűbb forgatókönyvek alapján ez évi kb. 180 milliárd vagy 285 milliárd forintos támogatási igényt jelent. Lásd 4.5. fejezet (22. o.): https://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf

[8] A Versenypolitikai Főigazgatóság levele a Magyar Kormány számára a vizsgálat megindításáról:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.008.01.0002.01.HUN&toc=OJ:C:2016:008:TOC

[9] Jelenleg a magyar állam erőfölényben van a magyar energiatermelési piacon. Ez a dominancia tovább növekedne Paks II üzembe helyezésével. Lásd 5.4. (33. o.) és 5.5. (34. o.) fejezet: https://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf

[10] Paks II kiszorító hatása egyrészt abból fakad, hogy a Paks II projekttel a magyar állam hatalmas tőkét fektetne be a piacon, amivel a piaci szereplők befektetéseit szükségtelenné vagy nem jövedelmezővé tenné. Továbbá annak érdekében, hogy a kormány megfelelő áron tudja értékesíteni a drágán termelt atomenergiát, akadályokat gördíthet a megújulók terjedése elé, mint azt több hazai és nemzetközi példa is mutatja (lásd a napelemadót, a széltender leállítását stb.). Lásd 5.6. fejezet (37. o.): https://greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/atomenergia/paks2/NPP%20Paks%20II%20Candole.pdf

Kategóriák