<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 04:25:57 Feb 26, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

A határértéket sokszorosan átlépő rákkeltő anyagok a talajvízben Gyömrőn

Maradhattak elásott veszélyes hulladékok

Kiemelt cikk - október 10, 2016
Budapest, 2016. október 10. – A Greenpeace Magyarország tudomására jutottak információk, miszerint Gyömrőn és környékén elhagyatott veszélyes és nem veszélyes hulladékok okozhatnak szennyezést. Egy korábbi vizsgálat a határértéket több tízszeresen, más esetben több százszorosan meghaladó szennyezéseket talált a talajvízben; a rákkeltő vinil-klorid mennyisége pedig akár a határérték több tízezerszeresét is elérte. A szennyezést felmérő cég és a gyömrői vegyi üzem egykori dolgozói elásott hulladékról is beszélnek. Bejelentést tettünk a Pest Megyei Kormányhivatalnál, az ügyek kivizsgálását kérve.

A PEVDI, azaz a Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat legnagyobb, gyömrői gyára az 1950–60-as években kezdte meg a termelést. 1992-ben Pevdi Kft. néven privatizálták a vállalatot, ám ekkor nem rendelkeztek a környezetvédelmi kérdésekről – azaz a korábbi szennyezésről, az ottmaradt több száz tonnányi veszélyes és nem veszélyes hulladékról, megsértve a már akkor érvényes jogszabályokat is. Így, miközben a termelés tovább folyt, a hulladékok évtizedekig ott álltak kezeletlenül.

Az üzemben 2004. júliusban külön szennyezéssel járó baleset történt: kirepedt egy szabálytalanul tárolt 1000 literes hordó, melyből maró, irritáló hatású butil-akrilát gőz jutott ki a környezetbe. Végül 250 embert telepítettek ki ideiglenesen. A Pevdi Kft.-re 2 millió forintos bírságot szabott ki az ÁNTSZ a szabálytalanságok miatt.

Ezután Gyömrő polgármestere utasította a jegyzőt, hogy intézkedjen a szakhatóságoknál: szállítsák el a gyár udvarán felhalmozódott, az akkori információk szerint több száz tonnányi veszélyes hulladékot. A Pevdi Kft. ugyanis nem vállalt felelőséget a területén a korábbi évtizedekben (még a PEVDI idején) odakerült veszélyes hulladékért, arra hivatkozva, hogy az már ott volt, mikor a tulajdonába került a területet.

2004-ben, a balesetet követő vizsgálatok során korábbi más jelentős környezetszennyezésekre is fény derült. A szomszédos lakókertek kútjaiban az emberi rákkeltő benzol a határérték 4,1-szerese; a szintén rákkeltő, mérgező triklór-etilén a 12-szeresében volt jelen. A szennyezés forrása a PEVDI-telep vegyszerekkel teli talaja volt. (További részletekért lásd az ügyet mindvégig nyomon követő helyi KIGYE környezetvédelmi egyesület híreit.)

Nem sokkal később a Pevdi Kft. csődöt is jelentett. 2010-ben sikerült olyan új tulajdonost találni, a Revdex Kft.-t, aki szerződött a Saubermacher-Magyarország Kft.-vel a veszélyes hulladék elszállítására és a terület megtisztítására.

2011. február 11-én az önkormányzat bejelentette, hogy „minden veszélyes hulladékot elvittek” a Pevdi-telepről – ez több mint 1000 tonna hulladékot jelentett. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a teljes környezeti kármentesítés még jó ideig eltarthat.

Sajnos később kiderült, hogy maradtak hulladékok a területen. Sőt nemhogy a kármentesítés, de még csak az ahhoz szükséges, a teljes szennyezettséget felmérő tényfeltárás sem készült el határidőre.

Ráadásul korábbi üzemi dolgozók azt állították, hogy az üzem területén a talajban 4-8 méteres mélységben további hulladékok vannak, illetve hogy a területről elszállított hordók egy része Gyömrő más részén lett elásva. Előbbit megerősítette 2015-ben a Saubermacher is. Ők a helyszíni szennyezettségfelmérés alapján javasolták a hatóságnak, hogy a meglévő szennyező források felkutatása érdekében kezdődjön meg az elásott veszélyes hulladékok keresése a Pevdi területén.

A Saubermacher továbbá kiemelte, hogy a terület épületeiben még található (feltételezhetően veszélyes) hulladék, amely bizonytalan összetételű; illetve hogy a jelenlegi tulajdonosnak a kárenyhítés folytatására nincs forrása.

A Saubermacher által 2012–13-ban végzett tényfeltárás szerint a talajvízben jelentős, a határértékeket nagyon jelentősen meghaladó mennyiségben vannak jelen mérgező anyagok. Többek között:

  • diklór-etilén, akár 270-szeres;
  • vinil-klorid (rákkeltő), akár több mint 10 000-szeres;
  • etil-benzol (lehetséges rákkeltő), közel 200-szoros;
  • tetraklór-etilén, több mint 80-szoros;
  • benzol (rákkeltő), közel 50-szeres mennyiségben a határértékekhez képest.

A talajvizen keresztül a szennyezés a környékbeli lakosok telkeinek kútjaiban is megjelent. Ha ezt a vizet fogyasztják, az közvetlenül, akut módon is károsíthatja az egészségüket. Hosszú távon pedig daganatkeltő kockázata van az ezen anyagoknak való kitettségnek.

2016-ban a Pest Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi hatóság kötelezte a területen immár tevékenykedő Revdex Kft.-t, hogy végezze el a részletes tényfeltárást a talaj és a talajvíz szennyezettség teljes felmérése érdekében. Magyarán a terület még mindig szennyezett, és a szennyezettség mértéke és kiterjedtsége még nem ismert részletesen, ráadásul a területen még vannak veszélyes hulladékok is.

A Greenpeace Magyarország mindezen információk alapján 2016 szeptemberében az eset kivizsgálását kérte a Pest Megyei Kormányhivataltól.

FRISSÍTÉS: A Greenpeace 2016 novemberében a PEVDI körüli lakóházak kútjainak a szennyezettségét vizsgálta (nem akkreditáltan), 3 helyszínen.

A 3 mintából 2-ben a határérték alatt, de kimutathatóak voltak a kútvízben a PEVDI szennyezői (1,2-diklór-etilén és triklór-etilén). A területről északra lévő mintában azonban nem volt nyoma szennyezésnek.

A terület szennyezettségének pontos felméréséhez további részletes hatósági vizsgálatok szükségesek.

A Greenpeace javaslatai a szennyezés teljes felszámolására

  • A Kormányhivatal tegyen sürgős lépéseket az üzem területén található megmaradt veszélyes hulladék elszállítása érdekében.
  • A területen, illetve Gyömrő más részén a volt PEVDI-ből származó esetleges további veszélyes hulladékok felkutatása. Ha ezek valóban léteznek, akkor természetesen ezeket is el kell szállítani.
  • Részletes tényfeltárás és felmérés az üzem területére és az azon kívül esetlegesen érintett további területekre vonatkozóan, hogy pontosan megismerhessük a szennyeződéseket.
  • A talaj és a talajvíz megtisztítása a szennyezőktől.

A Greenpeace ebben az esetben is, mint minden hasonló esetben, sürgeti „a szennyező fizet” elv jogszabályba ültetését és alkalmazását.

Kapcsolódó dokumentumok

Kategóriák