<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 08:43:09 Feb 28, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Illatos út a kályhákban: évi sok ezer áldozatot követel és több millió törvénysértést jelent a háztartási szemétégetés

Sajtóközlemény - január 20, 2016
Budapest, 2016. január 20. – Törvényt sért, aki otthon szemetet éget – mégis több százezren ezt teszik mindennap. A szemétégetés tragikus következményei jól ismertek a szakemberek körében, és a jogszabályi háttér is megfelelő arra, hogy az állam fellépjen ellene. A valódi tettek mégis évek óta hiányoznak. Eközben az EU már kötelezettségszegési eljárást is folytat ellenünk a megengedettnél nagyobb levegőszennyezés miatt. A Levegő Munkacsoport és a Greenpeace ezért ma 6 pontos javaslatcsomagot adott át Lázár János miniszter részére.

Megdöbbentő, hogy mi minden tűnik el a kályhákban, tűzhelyekben: műanyag hulladék, bálás ruha, cipőtalp, autógumi. Van olyan része az országnak, ahol a kommunális hulladék egyharmadát(!) szinte biztosan elégeti a lakosság. [1] A levegőbe ömlő vegyi koktél többek között szív- és érrendszeri betegségeket, daganatos elváltozásokat, a magzatokban-gyermekekben fejlődési rendellenességet okozhat.

Magyarország ellen már uniós kötelezettségszegési eljárás is folyamatban van a megengedettnél nagyobb levegőszennyezés miatt, mely akár több tízmilliárd forintos bírsággal is végződhet. A leginkább egészségkárosító légszennyező anyag, a részecskeszennyezés legfőbb forrása a háztartási tüzelés, azon belül is az illegális szemétégetés. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2015. novemberi jelentése szerint Magyarországon csak a PM2,5-részecskeszennyezés miatt 12 800 ember hal meg évente. [2]

Az illegális szemétégetés oka döntő részben az ismerethiány és a felelőtlenség. A Levegő Munkacsoporthoz érkező panaszok szerint a jogellenes égetések mintegy kétharmada ezekből fakad, míg a szegénység csak kisebb szerepet játszik a problémában. Ugyanakkor a szegénység sem lehet elfogadható indok a Btk.-ba ütköző cselekmények elkövetésére. A rászorulók számára nem a jogellenes magatartást kell megengedni, hanem szociális támogatással enyhíteni a gondjaikat. Ez utóbbi társadalmilag sokkal kisebb költséggel is jár.

A másik nagy probléma a hatóság elnéző magatartása. A járási hivatalok alig indítanak közigazgatási eljárást, holott a levegővédelmi kormányrendelet alapján ez kötelességük lenne. A rendőrség pedig még ennél is ritkábban jár el, pedig segíthetné a hivatalok munkáját, sőt akár nyomozást is indíthatna, hiszen súlyosabb esetben a hulladékok engedély nélküli elégetése akár bűncselekménynek is minősülhet (Btk. 248. §).

A Levegő Munkacsoport és a Greenpeace ezért ma a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, Lázár Jánoshoz fordultak, és határozott fellépését kérik. A probléma megoldására 6 pontos javaslatcsomagot is átnyújtottak, melynek részleteit lásd lejjebb.

A probléma

  • Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2015 áprilisában megjelent tanulmánya szerint a légszennyezés miatti halálozások pénzben kifejezhető költségei Magyarországon elérhetik a GDP 19 százalékát. [3] Ez döntő részben a részecskeszennyezés következménye. [4] Azokról a rendkívül apró méretű szemcsékről (PM10) van szó, amelyek a fűtés, a közlekedés (mindenekelőtt a dízeljárművek), az ipar, a mezőgazdaság és egyéb emberi tevékenységek következtében kerülnek a levegőbe.

  • Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2015 novemberében megjelent jelentése szerint Európában mintegy 430 000, Magyarországon 12 800 ember veszti el idő előtt az életét minden évben a részecskeszennyezés miatt. [4] Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, mivel a légszennyezés okozta megbetegedések száma két-három nagyságrenddel nagyobb, mint az elhalálozásoké.

  • A részecskeszennyezés felelős többek között szív- és érrendszeri, légúti és daganatos megbetegedésekért. A PM10 a gyerekek számára jelenti a legnagyobb kockázatot, hiszen az ő immunrendszerük még kevésbé fejlett. A gyerekek mellett a PM10-szennyezés egészségügyi hatásaira az idősek, a tüdő- és szívbetegek érzékenyek. Már régóta ismert, hogy amennyiben a születés körüli időszakban kerülnek a szervezetbe ezeknek a részecskéknek egyes összetevői, akkor az a felnőttkorban vezethet súlyos, nem egyszer visszafordíthatatlan betegségekhez. Hazánkban a részecskeszennyezés fő forrása a háztartási tüzelés.

A 6 pontos megoldáscsomag

A magyar kormány 2011 októberében intézkedési programot fogadott el a PM10-szennyezés csökkentésére. [5] A lakosság egészségi állapotának javítása, de gazdaságunk versenyképességének növelése érdekében is jelentősen fel kell gyorsítani a program végrehajtását a lakossági fűtésre, égetésre vonatkozóan. A program végrehajtása összkormányzati cselekvést igényel, a Levegő Munkacsoport és a Greenpeace ezért a következőket kéri a kormánytól:

  1. FELVILÁGOSÍTÁS: Adjon elég pénzt felvilágosító kampányra a lakossági égetések káros egészségi, környezeti és gazdasági hatásairól, jogi vonatkozásairól és a lehetséges gyakorlati megoldásokról. Jelenleg a Földművelésügyi Minisztérium költségvetésében néhány 10 millió forint áll rendelkezésre erre a célra, ami teljességgel elégtelen. Legalább évi 3 milliárd forintot kellene fordítani erre a felvilágosító tevékenységre.

  2. HATÓSÁGI FELLÉPÉS: Képzésekkel és hatékony belső szabályozással segítse elő, hogy a hatóságok (járási hivatalok, rendőrség, kormányhivatalok környezetvédelmi főosztályai) minden esetben a jogszabályoknak megfelelően, határozottan lépjenek fel az jogszabályokba ütköző lakossági égetésekkel szemben.

  3. HATÉKONY SZANKCIONÁLÁS: A tüzelőberendezésben történő jogellenes hulladékégetés miatt indított hatósági eljárásokban – amennyiben az elkövető nem ismeri el a cselekményt – minden esetben szükség lenne igazságügyi szakértői vizsgálatra. Alkalmazásával egyértelműen bizonyítható, hogy történt-e jogszabálysértés, díja utólag az elkövetőre terhelhető, adók módjára behajtható. Tapasztalataink szerint jelenleg ezt a fajta bizonyítást a hatóságok nem kezdeményezik, a szakértői vizsgálat költségének előlegezése a panaszosra hárul, így az esetek nagy többségében az elkövetők bizonyítottság hiányában mentesülnek a büntetés alól. A 306/2010-es kormányrendeletben kötelezően előírható lenne a hatóság számára ez a bizonyítási eszköz, a költséget így a hatóság előlegezné. Tapasztalataink szerint az esetek 95%-ban a panaszok ugyanis valósak, de az eljárás nem jut el ennek bizonyításáig.

  4. LAKOSSÁGI LIGNITHASZNÁLAT BETILTÁSA: Haladéktalanul be kell tiltani a lignit árusítását lakossági célokra, mivel annak háztartásokban történő elégetése – bár jelenleg nem tiltott – szintén rendkívül környezetszennyező, és az elmúlt néhány évben jelentős mértékben elterjedt. [6] (A Földművelésügyi Minisztérium már elkészítette a vonatkozó rendelet tervezetét, ami már hónapok óta a fiókban fekszik. Továbbá a tervezet szerint a tiltás csak a rendelet kihirdetésétől számított 18 hónap elteltével lépne életbe. Ez azt jelenti, hogy – az előre hozott vásárlásokat is figyelembe véve – még legalább három évig alkalmazná a lakosság széles körben ezt a rendkívül környezetszennyező és alacsony hatékonyságú tüzelőanyagot.)

  5. VIZES FA ÁRUSÍTÁSÁNAK BETILTÁSA: Haladéktalanul be kell tiltani a vizes (20%-nál magasabb nedvességtartalommal rendelkező) fa árusítását, illetve ingyenes kiosztását a lakosság részére. A vizes fa égetése okozta környezetszennyezés ugyanis többszöröse annak, mint amit a száraz fa elégetése idéz elő.

  6. RÁSZORULTAKNAK MEGFELELŐ TÜZELŐANYAG BIZTOSÍTÁSA: A rászorultak részére biztosítani kell a feltételeket, hogy törvényes módon fűthessenek. Nem lehet elégszer hangsúlyoznunk, hogy ez nagyságrendekkel kevesebbe kerülne, mint amennyi kárt az jogellenes égetések okoznak. Jelenleg a 1503/2015. kormányhatározat [7] alapján 3 milliárd forint értékben szociális tüzelőanyag támogatást biztosít a kormányzat. Ennek összegét legalább háromszorosára szükséges emelni.

Jegyzetek:

[1] Lásd a HHG Nkft. által begyűjtött kommunális hulladékok havi mennyiségének ingadozását (13. oldal): http://hulladekgazdalkodas.kaposmenti.hu/sajto/rossz-fat-tettunk-a-tuzre-santa-krisztian-prezentacioja_18.html

[2] http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015

[3] Bel- és kültéri légszennyezés miatti halálozás költségei a GDP százalékában országonként, WHO Európai Régió, 2010, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/276956/PR_Economics-Annex_en.pdf?ua=1

Sajtóhír: Air pollution costs European economies US$ 1.6 trillion a year in diseases and deaths, new WHO study says, http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/04/air-pollution-costs-european-economies-us$-1.6-trillion-a-year-in-diseases-and-deaths,-new-who-study-says

[4] Életvesztések a 2012-es évre számolva. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség tanulmánya: Air quality in Europe - 2015 report, http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015/at_download/file

[5] 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozat a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi intézkedési programjáról, http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140874.569613

[6] Lásd: Lignitárusítással az egészségünkre tör a Mátrai Erőmű, https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/lignitarusitassal-az-egeszsegunkre-tor-a-matrai-eromu

Mikor tiltják be a lignit árusítását a lakosságnak? https://www.levego.hu/hirek/2016/01/mikor-tiltjak-be-a-lignit-arusitasat-a-lakossagnak-0

[7] 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176884.296703

Kategóriák