<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:10:13 Apr 01, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Energia geotermală

Articol principal - septembrie 7, 2012
Există deja energie regenerabilă, eficiență energetică și noi tehnologii prietenoase cu mediul, astfel încât putem renunța la folosirea combustibililor fosili, într-un anumit interval de timp.

Energia regenerabilă reprezintă o soluție viabilă și practică pentru nivelul actual de consum. Energia regenerabilă poate furniza 80% din energia necesară lumii întregi, până în 2050, potrivit celui mai nou raport al Intergovernmental Panel on Climate Change – dar asta numai dacă guvernele își iau angajamentul de a implementa politicile necesare.

Curată, versatilă și abundentă

Energia curată provine din resursele naturale ale Pământului – lumina solară, valurile, fluxul, vântul și căldura geotermală. Ca și sursă de energie, are două mari avantaje: este inepuizabilă, nu poluează planeta și nu contribuie la schimbările climatice.

Energia regenerabilă este versatilă. Poate îndeplini un spectru larg de necesaruri energetice -  de la furnizarea energiei pentru orașe mari, până la alimentarea așezărilor mici, din zone izolate, unde nu există conexiune la o rețea electrică. Gama largă de tehnologii curate permite ca pentru aproape fiecare comunitate să existe o soluție potrivită - și are și avantajul de a fi construită acolo unde este nevoie de ea și unde energia va fi folosită.

Energia curată este abundentă. Numai energia solară are potențialul de a îndeplini necesarul de energie al planetei, dacă am exploata-o corespunzător. Țara noastră are un potențial foarte mare pentru exploatarea acestei surse de energie, care devine din ce în ce mai accesibilă și mai profitabilă.

A venit timpul să renunțăm la energia provenită din arderea combustibililor fosili și din folosirea altor tehnologii care afectează clima. Pe site-ul nostru poți descoperi cum energia din surse regenerabile, precum energia eoliană, solară și altele, pot fi combinate pentru a revoluționa sistemul energetic.

Energia geo (pământ) termală (căldură) presupune exploatarea căldurii din interiorul pământului. Miezul planetei noastre este incredibil de fierbinte (5.500° C după ultimele estimări) așadar nu este o surpriză că pe tot parcursul anului, chiar și la o adâncime de trei metri de suprafața Pământului este o temperatură constantă de 10-16° C. În plus, datorită proceselor geologice, în anumite locuri se înregistrează temperaturi mult mai mari.

Punem căldura la treabă

Când rezervele de apă geotermală sunt aproape de suprafață, apa caldă poate fi transportată prin conducte acolo unde este nevoie. Energia geotermală poate fi folosită pentru a încălzi case, sere și chiar pentru topirea zăpezii de pe șosele.

În zone unde rezervele geotermale nu sunt ușor accesibile, o pompă de căldură poate aduce căldura la suprafață și în clădiri. Acest lucru funcționează aproape oriunde și tehnologia poate fi folosită și pentru răcire: pentru că temperatura subsolului rămâne aproape constantă tot anul, același sistem care furnizează căldura iarna poate răcori casa pe timpul verii.

Află mai multe aici

Generarea de electricitate

Centralele geotermale folosesc puțuri adânci de 1,5 km sau mai mult pentru a ajunge la rezervele fierbinți. Unele centrale folosesc aburul de la aceste rezerve pentru a porni direct turbinele. Altele pompează apă fierbinte, la presiune mare, în rezervoare de joasă presiune. Acest lucru generează abur care este folosit pentru a porni turbina unui generator.

Un nou tip de centrală folosește apa caldă din pământ pentru a încălzi un alt lichid, precum izobutanul, care fierbe la o temperatură mai scăzută decât apa. Când acest lichid se evaporă și se extinde, pornește turbina generatorului.

Avantajele energiei geotermale

Generarea energiei geotermale nu poluează și nu duce la emiterea gazelor cu efect de seră. Nu folosește combustibil – este practic regenerabilă în mod continuu. Este de asemenea și silențioasă și foarte sigură. Centralele electrice geotermale produc electricitate 90% din timp, în comparație cu centralele bazate pe combustibil fosil, care produc electricitate 65-75% din timp.

 Potențialul energiei geotermale este foarte puțin exploatat, nu este ultilizat la potențialul maxim, chiar și în țări cu rezerve mari de energie geotermală.