<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 04:28:18 Apr 02, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Ve Frenštátu jde i o osud Arktidy

Novinka - 28 května, 2012
Dvanáct dobrovolníků Greenpeace ze tří zemí obsadilo dvě těžní věže dolu Frenštát v Beskydech. Cílem akce je upozornit, že těžba a spalování uhlí neohrožuje jen cennou beskydskou přírodu a kvalitu života a zdraví místních lidí, ale i vzdálenou Arktidu. Na vrcholku věží rozbili tábor a rozvinuli obří transparenty "NECHCEME BÝT UHELNÝ SKANZEN" a "ZACHRAŇME ARKTIDU! NENIČME BESKYDY!".


Hlavním problémem plánů na těžbu v Chráněné krajinné oblasti Beskydy je devastace místní cenné krajiny a životního prostředí zdejších lidí. Je ale třeba připomínat, že těžbou a spalováním uhlí si neničíme krajinu a ovzduší jen u nás, ale prostřednictvím změn klimatu ohrožujeme i lidi a přírodu doslova po celém světě. Arktida patří v současnosti v tomto ohledu mezi nejzranitelnější.

Podle studie Energetická [r]evoluce pro Českou republiku, kterou Greenpeace představí již příští měsíc, se dokážeme bez spalování hnědého i černého uhlí obejít, aniž bychom ohrozili naši kvalitu života či ekonomický rozvoj.

Greenpeace nepožaduje okamžité uzavření všech uhelných dolů, ale jejich postupný útlum a nahrazování čistými, obnovitelnými zdroji energie. Zásadně však vystupuje proti otevírání nových dolů (Frenštát) či rozšiřování těch stávajících na úkor domovů místních lidí (Horní Jiřetín, Karviná) či cenné přírody (Beskydy).

Návštěva ledních medvědů ve Frenštátu je součástí měsíční Arctic Tour 2012, se kterou Greenpeace projelo v posledních dvou týdnech celou zemi.


Víte, že...

... spálení veškerého uhlí, které se v ložisku Frenštát nalézá, by způsobilo emise těžko představitelných 4,2 miliard tun oxidu uhličitého? Pro srovnání je to větší objem emisí, než každoročně vyprodukuje celá Evropská unie.

... platný dobývací prostor Frenštát je 63 km2 velký a že většina z něj zasahuje do CHKO Beskydy?

... spalování uhlí je hlavním zdrojem emisí skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu?Česká republika přitom patří v tomto oboru mezi šampióny – přepočteno na jednoho obyvatele máme s 11 tunami třetí nejvyšší emise CO2 v Evropské unii a šesté nejvyšší mezi průmyslově vyspělými zeměmi (OECD).

... Beskydy a Arktida mají další společnou věc? Jakkoli jsou tyto dvě oblasti vzdálené a rozdílné, unikátní krajinu v obou případech ohrožují zájmy těžařů, v případě Arktidy je to zájem firmy Shell o ropu, v případě Beskyd zájem OKD o uhlí. V obou případech tedy navíc jde o prohlubování závislosti na fosilních palivech a v důsledku tedy i o další prohlubování změn klimatu.

Pošlete email

Zachraňme Arktidu web