<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 19:43:16 Apr 03, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Vitamín A: Přírodní zdroje versus "zlatá rýže"

Stránka - 9 října, 2006

1) Jaké množství vitamínu A potřebují lidé, aby zabránili jeho případnému deficitu?


FAO/WHO (Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství a Světová zdravotnická organizace) doporučují denní příjem 500-850 mikrogramů vitamínu A dospělým lidem (500 mikrogramů ženám, 600 mikrogramů mužům, 800 mikrogramů těhotným ženám a 850 mikrogramů kojícím matkám) a denní příjem 400 mikrogramů pro děti od jednoho do tří let (1). Toto množství ochraňuje tělo před klinickými znaky avitaminózy a umožňuje organismu normální růst a vývin. Vyšší příjem vitamínu A je důležitý pro kojící ženy, protože mateřské mléko je zdrojem vitamínu A pro dítě.

2) Přirozené zdroje vitamínu A, ß-karoteny a stupeň využití

Příkladem přírodních zdrojů vitamínu A jsou máslo, tučné ryby, olej z rybích jater a ovčí játra. Komponenty provitamínu A jako ß-karoten se nachází v listové zelenině, ovoci nebo hlízách okopanin. Při příjmu potravy se ß-karoten přeměňuje na vitamín A, který je následně využit lidským organismem. Dostupnost ß-karotenu a účinnost přeměny na vitamín A jsou zde společně nazvány stupněm využití (2).

Existuje několik faktorů ovlivňující stupeň využití provitamínu A. Ze zralých barevných plodů a uvařených hlíz je provitamín A přeměněn na vitamín A mnohem efektivněji než například z listové zeleniny (3). Nedostatky ve výživě jako např. nedostatek zinku, bílkovin či tuků mohou být limitujícími faktory pro stupeň využití (4). Proto je vyrovnanost a pestrost stravy důležitá pro zachování schopnosti lidského těla absorbovat provitamín A a přeměnit ho na vitamín A.

Až do současnosti se předpokládalo, že 6 mikrogramů ß-karotenu stačí na přeměnu 1 mikrogramu vitamínu A v lidském těle (5). Nicméně v poslední době bylo prokázáno, že tento stupeň přeměny neodpovídá skutečnosti. Národní akademie věd, Institut medicíny v USA uzavřel v lednu 2001 svůj výzkum a zveřejněním výsledků dokázal, že množství požadovaného ß-karotenu, který je nutný na přeměnu ve vitamín A, je dvakrát vyšší než hodnota výše uvedená (6). Vzhledem k těmto výsledkům je potřeba 12 mikrogramů stráveného ß-karotenu k produkci 1 mikrogramu vitamínu A. V určitém případě však může být konverze přeměny ještě menší, pak je potřeba 21 mikrogramů ß-karotenu na 1 mikrogram vitamínu A (7).

3) Příklady přírodních zdrojů bohatých na ß-karoten

Mnoho přírodních zdrojů je bohatých na ß-karoten. Následující tabulka uvádí několik příkladů: druh potraviny Koncentrace ß-karotenu
(mikrogram na gram čisté váhy) (8)  rafinovaný červený palmový olej * 92,8  mrkev, syrová 46 - 125  listová zelenina (32 typů) 10 - 444  batáty, oranžové variety 11,4  maniok, žlutomasý až 7,9  mango až 6,15  papája, vodní meloun 2,28 - 3,24 * používaný zároveň jako doplněk vitamínu A 

4) Kolik provitamínu A (ß-karotenu) produkuje "Zlatá rýže"

"Nejlepší" linie geneticky modifikované (GM) "Zlaté rýže", nazvaná z11b, produkuje 1,6 mikrogramu ß-karotenu na gram syrové rýže (9). Vědci zdůraznili, že ke spolehlivému přenesení znaků se musí jednat o homozygotní linie s uniformně barevnými semeny. Pokud zde homozygotní linie nejsou, rýže z11b nepřenese znaky provitamínu A na všechny své potomky v trvalé podobě. Cílem vědců je dosažení koncentrace 2 mikrogramů provitamínu A na 1 gram rýže u homozygotních linií (10).

 

5) Do jaké míry může lidský organismus využít ß-karoteny z GE rýže?

Stupeň využití ß-karotenu z GE rýže zůstává nezodpovězenou otázkou. Dosud nebyla publikována studie o využití ß-karotenů z GE rýže. V jednom vědeckém vyjádření ohledně vývoje "Zlaté rýže" je uvedeno: "[...] dosud nemáme výsledky o stupni využití a stabilitě provitamínu A v GE rýži během uskladnění" (11).

 

6) Jaké množství vitamínu A mohou lidé získat z GE rýže?

Jak již bylo zmíněno, denní příjem vitamínu A by měl dosáhnout u dospělé ženy 500 mikrogramů a u kojící ženy 850 mikrogramů (12). Respektive přeměnu 6 000 a 10 200 mikrogramů ß-karotenu, což uvádí Institut medicíny (Národní akademie věd, USA) (12 : 1 poměr ß-karotenu a vitamínu A).

Geneticky modifikovaná rýže produkuje v průměru 1,6 mikrogramů ß-karotenu na 1 gram rýže. Tvrzení, že stupeň využití ß-karotenu v GE rýži by mohl být vyšší než z ovoce a zeleniny, je podle Institutu medicíny Národní akademie věd v USA naprosto zavádějící.

Žena by tak musela zkonsumovat 3 750 gramů (3,75 kg) GE rýže denně, což je přibližně 9 kg uvařené rýže nebo 6 375 gramů (6,375 kg) denně pokud kojí, aby obdržela postačující množství vitamínu A a to v případě, že GE rýže je jediným zdrojem vitamínu A a provitamínu A. Dvouleté dítě by muselo denně sníst 3 kg GE rýže, což je okolo 7 kg uvařené rýže denně.

Takže, pokud by žena zkonsumovala 300 gramů (neuvařené) rýže denně (3 porce po 100 gramech) a neměla jiný možný zdroj vitamínu A, získala by pouze 8 % doporučeného denního příjmu vitamínu A. Pokud by kojila, dosáhla by tato hodnota pouhých 4,7 %. Dvouleté dítě by získalo 10 % doporučeného denního příjmu, pokud by konsumovalo 300 gramů rýže denně. I kdyby vědci dosáhli svého cíle a GE rýže produkovala 2 mikrogramy provitamínu A na gram rýže, spotřeba 300 gramů denně by zajistila příjem pouhých 10 % minimálního denního příjmu vitamínu A dospělé ženě a 5,9 % kojící matce.
(1) Společné stanovisko FAO/WHO (Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství/Světová zdravotnická organizace) Expert Consultation on Human Vitamin and Mineral Requirements, FAO, Bangkok, Thailand, September 21-30, 1998. Preliminary Report on Recommended Nutrient Intakes, Revised July 13, 2000. FAO/WHO Expert Consultation (1988) Requirements of vitamin A, iron, folate and vitamin 2000. Food and Nutrition Series, no.23, FAO, Rome.

(2) Stupeň využití: Termín, který označuje množství dostupného provitamínu A a jeho využití lidským organismem po příjmu potravy. McLaren, D.S. & Frigg, M. (2001) Sight and Life Manual on Vitamin A Deficiency Disorders (VADD), Second Edition, Basel, p.145. http://www.sightandlife.org/info/manunal2ed/

(3) http://www4.nationalacademies.org/IOM/IOMhome.nsf

(4) Kuhnlein, H.V. & Pelto, G.H. (eds.) (1997) Culture, environment, and food to prevent vitamin A deficiency. Mezinárodní nadace pro výživu rozvojových zemí (International Nutrition Foundation for Developing Countries -(INFDC) & International Nutrition Foundation for Developing Countries (INFDC)). http://www.unu.edu/unupress/food2/UIN07E/uin07e00.htm

(5) Společné stanovisko FAO/WHO Expert Group (1976) Vitamin A deficiency and xerophthalmia. Tech. Rep. Ser. no. 590, WHO, Geneva.

(6) Národní akademie věd, Institut medicíny USA (National Academies of Sciences, Institute of Medicine) (2001) Fruits and Vegetables Yield Less Vitamin A than Previously Thought; Upper Limits Set for Daily Intake of Vitamin A and Nine Other Nutrients, Press release Jan 9, 2001. http://www4.nationalacademies.org/IOM/IOMhome.nsf

(7) West, C.E. (2000) Meeting requirements for vitamin A. Nutrition Reviews, 58, 341-345.

(8) Ong, A.S.H. & Tee, E.S. Methods Enzymol. 213:142-167. Z: McLaren, D.S. & Frigg, M. (2001) Sight and Life Manual on Vitamin A Deficiency Disorders (VADD), Second Edition, Basel, p.12... Údaje o palmě olejné: Lietz G., Mulokozi G., Mugyabuso J.K.L., Ndossi G.D., Lorri W., Henry C.J.K. & Tomkins A. (2000) Use of red palm oil for the promotion of maternal vitamin A status, Food and Nutrition Bulletin, 21, 215-218 and Lietz, G., Henry, C.J.K., Mulokozi, G., Mugyabuso, J.K.L., Ballart, A., Ndossi, G.D., Lorri, W. & Tomkins, A. (2001) Comparison of effects of red palm oil and sunflower oil as dietary supplementation on maternal vitamin A status. American Journal of Chemical Nutrition (in press).

(9) Ye, X., Al-Babili, S., Klöti, A., Zhang, J., Lucca, P., Beyer, P. & Potrykus, I. (2000) Engineering the Provitamin A (b-Carotene) Biosynthetic Pathway into (Carotenoid-Free) Rice Endosperm, Science, 287, 303-305.

(10) Stejné jako 9

(11) Potrykus, I. The reality of Golden Rice, Dec 19, 2000. AgBioView Home Page: http://agbioview.listbot.com - Archive: Message #932.

(12) Stanovisko FAO/WHO Expert Consultation on Human Vitamin and Mineral Requirements, FAO, Bangkok, Thailand, September 21-30, 1998. Preliminary Report on Recommended Nutrient Intakes, Revised July 13, 2000. FAO/WHO Expert Consultation (1988) Requirements of vitamin A, iron, folate and vitamin B12. Food and Nutrition Series, no. 23, FAO, Rome.