<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 20:00:47 Apr 04, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Jak rychle jsou ničeny indonéské pralesy? 5 šokujících faktů

Novinka - 23 listopadu, 2015
Několik měsíců byly indonéské pralesy ničeny nenasytnými ohni. Dým, ve kterém se dusili lidé i zvířata, zahalil většinu jihovýchodní Asie.

Indonéské pralesy jsou vystaveny na milost a nemilost výrobcům palmového oleje a papíru.

Přestože se zástupci těchto firem už mnohokrát vyslovili proti odlesňování krajiny, do dnešní doby zůstalo jen u planých slibů.

Spálená indonéská krajina. Nedávno zde rostl bujný prastarý prales. Nyní se tu bude dařit olejovým palmám.

:. Spálená indonéská krajina. Nedávno zde rostl bujný prastarý prales. Nyní se tu bude dařit olejovým palmám.

Patero faktů

Přinášíme vám pět šokujících faktů, které popisují rychlost destrukce indonéských pralesů.

1. Indonésie je státem s nejvyšší mírou odlesňování vůbec. Čtvrtina indonéského lesního porostu byla zcela zničena během uplynulých 25 let.

2. Takto zničená plocha, na které kdysi stály pralesy, má rozlohu 31 milionů hektarů. Téměř se již rovná ploše Německa.

3. Hlavními viníky destrukce indonéských pralesů jsou palmářské a papírenské společnosti. Mezi léty 2011 a 2013 leželo 40 procent vykácených ploch na územích, o kterých je prokazatelně známo, že patří firmám zabývajících se výše zmíněnými činnostmi.

Policejní páska brání přístupu na nedávno vypálený prales.

:. Policejní páska brání přístupu na nedávno vypálený prales.

4. Odlesňování přivádí mnohá zvířata na pokraj vyhynutí. Například čtyři procenta všech zbývajících orangutanů, kteří dosud obývají indonéské ekosystémy, zmizelo ze světa za pouhých několik let (2011 - 2013).

5. Orangutani nejsou v bezpečí ani v dosud fungujících pralesních ekosystémech, které obývají. Polovinu z jejich rozlohy si již zamluvily palmářské a papírenské společnosti.

Obětováno dalších 15 milionů kilometrů čtverečných

V příštích letech by mělo z indonéské krajiny zmizet kolem 15 milionů kilometrů čtverečních pralesů. Právě takovou plochu indonéská vláda dovolí vytěžit nejrůznějším společnostem.

Stále však není pozdě toto vše zastavit.

Organizace Greenpeace již spolu se špičkovými právníky spustila právní proces, ve kterém žádáme indonéskou vládu o zveřejnění detailních digitálních map vybraného území.

Mají ukázat, kdo je nájemcem zalesněných oblastí v Indonésii.

Petici pod záchranu indonéských pralesů a tamního životního prostředí již podepsalo přibližně 300 000 lidí z celého světa. Jen z České republiky se podařilo posbírat téměř tři desítky tisíc podpisů.

Takto výrazný tlak veřejnosti přispěl nedávno i k tomu, že indonéský parlament přijal preventivní kroky omezující vypuknutí dalších rozsáhlých požárů.

Spálená krajina Sumatry.

:. Spálená krajina Sumatry. FOTO: Andri Tambunan / Greenpeace

Apel Greenpeace

Greenpeace apeluje na indonéského prezidenta Joko Widoda a společnosti, aby dodržely tyto kroky:

Zastavení destrukce
Společnosti musejí trvat na tom, aby jejich dodavatelé chránili indonéské pralesy a rašeliniště.

Zajistění transparentnosti a odpovědnosti
Rozsah půdy a lesního porostu, který je v nájmu, musí být zveřejněn. Podniky musí spolupracovat a zajistit, že jejich dodavatelé budou řádně sledováni.

Férový obchod
Obchodníci musejí spolupracovat v rámci celého odvětví a ujistit se, že každá společnost, která svou činností významně poškozuje krajinu a vytváří tak další podmínky pro požáry, například odvodńováním rašelinišť či kácením lesa, bude vyřazena z trhu.

Návrat do původního stavu
Jakýkoliv lesní porost, který byl zničen ohněm, musí být nahrazen. Další obnova musí proběhnout v ohrožených lesních rašeliništích, které byly zasaženy požáry.

Řešení situace
Obyvatelům Indonésie musejí být poskytnuty specifické pobídky a výhody k tomu, aby nepřicházeli o své živobytí za předpokladu, že podporují ochranu a obnovu lesů. Mezi ně patří zlepšení surovinové výtěžnosti v rámci stávajících plantáží.