<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 01:02:49 Apr 16, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Pracując dla klimatu

Raport / Publikacja - 6 września, 2011
Raport „Pracując dla klimatu” - analiza porównawcza potencjału nowych miejsc pracy w Polsce związanego z rozwojem sektora energetyki odnawialnej. Opracowany na zlecenie Greenpeace Polska przez Instytut Energetyki Odnawialnej wraz z Instytutem Badań Kosmicznych i Termodynamiki Technicznej DLR w Stuttgarcie (Institute of Technical Thermodynamics).

Pobierz plik w formacie PDF

Pracując dla klimatu - raport PDF