<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 22:06:04 Apr 16, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Dobra żywność, dobre rolnictwo – już teraz!

Informacja prasowa - 7 marca, 2017
Ponad 150 organizacji zajmujących się ochroną środowiska i sprawiedliwością społeczną wzywa do reformy europejskiej polityki rolnej.

Ponad 150 organizacji z 25 krajów UE wezwało 6 marca przywódców Unii do przeprowadzenia radykalnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i związanych z nią strategii. Organizacje, które podpisały się pod apelem reprezentują m.in. rolników ekologicznych, pasterzy, drobnych rolników, grupy zrównoważonego leśnictwa, promocji zdrowia, oraz  działających na rzecz zwierząt, praw konsumentów, rozwoju, sprawiedliwego handlu, spuścizny kulturowej, rozwoju obszarów wiejskich, spółdzielnie konsumenckie, stowarzyszenia rękodzieła i zrównoważonej turystyki.

Apel ogłoszono w dniu spotkania  ministrów rolnictwa państw członkowskich w Brukseli [1], podczas którego omawiana będzie przyszła reforma Wspólnej Polityki Rolnej, również w odniesieniu do  publicznych konsultacji [2] zapoczątkowanych przez Komisję Europejską w kwestii przyszłości tej polityki.

We wspólnym oświadczeniu zatytułowanym  „Dobra żywność, dobre rolnictwo – już teraz” [3] sygnatariusze stwierdzają, że obecny system produkcji żywności i rolnictwa przestał funkcjonować, ponieważ  wspiera agro-przemysłowe status quo, i wzywają do przeprowadzenia gruntownej reformy wadliwej polityki rolnej w Europie. [4] Taka reforma jest pilnie potrzebna, żeby zapewnić płynne przejście do systemu produkcji żywności i rolnictwa, który wspiera sprawiedliwą, różnorodną gospodarkę w rolnictwie i produkcji żywności, opiera się na alternatywach, takich jak ekologiczne i agro-ekologiczne rolnictwo, oraz który dba o środowisko i zwierzęta, promuje zdrowie obywateli i jest publicznie odpowiedzialny.

Pełna treść oświadczenia

UWAGI
[1] Agriculture and Fisheries Council/ Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Agenda, 6 marca 2017
[2] Publiczne Konsultacje Komisji Europejskiej w kwestii ‘Modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)’ rozpoczęły się 2 lutego i trwają do 2 maja 2017 roku.
[3] Pełna treść oświadczenia: LINK
[4] Niektóre z problemów systemu produkcji żywności i rolnictwa w UE: