Mindre kjøtt, mer grønt - Bli med og reduser kjøttforbruket - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 23:00:56 Sep 23, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information
Hjem

Mindre kjøtt, mer grønt

Overdreven kjøttspising er et problem for verdens klima, miljøet, folkehelsa og dyrevelferden. Derfor må kjøttforbruket ned, både i Norge og resten av verden.

Legg igjen kontaktinformasjonen din, så sender vi deg tips til hvordan du kan påvirke myndighetene og hvordan du kan spise mer plantebasert >>>

 

 • Våre krav i Norge

  Vi legger press på beslutningstakerne om mindre kjøtt

  Les mer
 • Støtt arbeidet

  Med din hjelp kan vi jobbe for mindre kjøtt og mer grønt

  Gi et bidrag
 • Mer grønt på menyen

  Klimavennlige oppskrifter uten kjøtt

  Se oppskriftene

Påvirk byer og universiteter

Bli med og krev at byer, universiteter og andre offentlige institusjoner reduserer kjøttforbruket.

Kom i gang

Klimaendringer

Kjøtt- og meieriindustrien slipper ut enorme mengder klimagasser. For å unngå en klimakatastrofe er vi nødt til å skape en sunnere og mer bærekraftig produksjon av kjøtt, og samtidig redusere forbruket vårt.

Les mer

Skog

Verdens skoger er hjem til millioner av dyre- og plantearter, men fungerer også som lunger som renser luften vi puster inn. Hver eneste dag beslaglegger kjøtt- og meieriindustrien nye landområder og truer verdifulle økosystemer.

Les mer

Vann

Industriell kjøttproduksjon er ekstremt vannkrevende og tørker ut store landområder. Industrien forurenser også vannkilder med ammoniakk og annet animalsk avfall.

Les mer

Helse

Plantebasert kosthold er nødvendig for en sunn framtid. I takt med at forbruket av industrielt kjøtt øker, så øker også faren for sykdom og tidlig død.

Les mer

Dyrevelferd

Det industrielle landbruket frarøver husdyrene muligheten til å leve gode liv der de får utfoldelse for sine naturlige instinkter. Ved å spise et mer planterikt kosthold, sørger vi for at færre dyr blir dårlig behandlet.

Les mer

Rettferdig mat

Billig arbeidskraft er utbredt i den globale kjøttindustrien. Mange steder står arbeidere og bønder uten grunnleggende rettigheter, noe som får store konsekvenser for mennesker, familier og lokalsamfunn.

Les mer