Less Meat More Veg - Greenpeace - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 23:06:51 Sep 23, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information
หน้าแรก

คุณพร้อมหรือไม่..? ที่จะร่วมผลักดันให้เมืองต่าง ๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล หันมาลงมือเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของเรา

การรับประทานอาหารมื้อต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบจากพืชผักเป็นหลัก ไม่เพียงส่งผลดีต่อสุขภาพของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของโลกเราอีกด้วย การผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนมาก เทียบเท่ากับเครื่องบิน และรถยนต์ รถบรรทุกรวมกัน ลงชื่อเพื่อรับข้อมูลคำแนะนำเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการผลักดันต่อโรงเรียนและเมือง และเรายังมีตำราอาหารน่ากินที่ใช้พืชผักเป็นส่วนประกอบหลักมาแบ่งปันด้วย!

 • ร่วมแบ่งปัน

  ร่วมกับเราเพื่อเปลี่ยนระบบอาหาร

  ร่วมบริจาค
 • เปลี่ยนแปลงชุมชนของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำได้ที่บ้านของคุณ

  ลงมือทำ
 • เริ่มได้ที่บ้านของคุณ

  สิ่งที่คุณสามารถทำร่วมกับครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้

  ร่วมกับเราตอนนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิกฤตระดับโลก และอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ก่อผลกระทบมากที่สุด หากเราไม่แก้ไขระบบอาหารของเราในตอนนี้ โลกก็จะเผชิญกับหายนะที่กำลังตามมา

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผืนป่า

ผืนป่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลก การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมกำลังคุกคามระบบนิเวศที่สำคัญเหล่านี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลกระทบด้านน้ำ

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมทำให้แหล่งน้ำของเราปนเปื้อนด้วยของเสียจากสัตว์ ในหลายประเทศ น้ำปริมาณมหาศาลหมดไปกับการเพาะปลูกพืชเพื่อเลี้ยงสัตว์ เราไม่สามารถเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่ายิ่งนี้ได้

เรียนรู้เพิ่มเติม

สุขภาพ

อนาคตสุขภาพที่ดี ขึ้นอยู่กับอาหารจากพืชผัก เนื่องจากการบริโภคเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพที่ร้ายแรงหลายประการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

สวัสดิภาพสัตว์

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมบางแห่งปฏิบัติต่อสัตว์อย่างทารุณเพียงเพื่อผลกำไรที่มากขึ้น เพียงคุณหันมารับประทานพืชผักที่มีสารอาหารครบถ้วน การทารุณกรรมสัตว์ก็จะลดน้อยลง

เรียนรู้เพิ่มเติม

อาหารที่เป็นธรรม

แรงงานราคาถูกมักเป็นกลไกหลักของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสร้างผลกระทบที่รุนแรงต่อชุมชนที่เกี่ยวข้อง การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมกำลังละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติม