สวัสดิภาพสัตว์ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 23:32:48 Sep 23, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

สวัสดิภาพสัตว์

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมใช้ฮอร์โมนเพื่อเร่งให้สัตว์ตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้เวลาโตน้อยที่สุดเพื่อให้สามารถฆ่าและจำหน่ายได้เร็วที่สุด

สวัสดิภาพสัตว์

สัตว์จำนวนมากในการผลิตเนื้อเชิงอุตสาหกรรมอาศัยอยู่ในที่คับแคบและไม่มีสุขอนามัย ไม่มีพื้นที่ว่าง และถูกยัดเยียดด้วยยาปฏิชีวนะแม้ว่าสัตว์พวกนี้จะไม่ได้ป่วย เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะบริโภค

สัตว์ป่าสูญพันธุ์จากโลกเราแล้วครึ่งหนึ่งนับจากปี 2513 แต่ปริมาณปศุสัตว์เพิ่มขึ้นสามเท่าตัว