Dyrevelferd - mindre kjøtt, mer grønt - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 23:36:29 Sep 23, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Dyrevelferd

I noen typer industriell produksjon pumper de dyrene fulle av hormoner for at de skal bli så store som mulige, og dermed også kan slaktes så raskt som mulig.

Dyrevelferd

Mange dyr i den industrielle kjøttproduksjonen blir foret dag og natt, lever under klaustrofobiske forhold, og blir stappet fulle av medisiner og antibiotika, enten de er syke eller ikke. Til slutt blir de stuet sammen på lastebiler og kjørt til slakteriet.

Siden 1970 har halvparten av verdens ville dyreliv gått tapt, samtidig som antall produksjonsdyr er tredoblet.