อาหารที่เป็นธรรม - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 23:40:53 Sep 23, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

อาหารที่เป็นธรรม

บริษัทบีบเค้นเอากำไรอันน้อยนิดจากเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรจำนวนไม่น้อยต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อประทังการดำเนินกิจการ ทางเลือกที่จะหลุดจากวงจรนี้มีเพียงน้อยนิด

อาหารที่เป็นธรรม

ฟาร์มปศุสัตว์ในแอมะซอนเกี่ยวโยงกับการแย่งยึดที่ดิน และขโมยที่ดินของชนพื้นเมือง นี่ยังรวมถึงการละเมิดสิทธิแรงงานและทำลายป่า

ร้อยละ 36 ของแคลอรี่จากพืชที่ผลิตได้ทั่วโลก ถูกใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่นข้าวโพด และ ถั่วเหลือง ขณะที่ หนึ่งในเจ็ดของประชากรโลกอยู่ในภาวะอดอยาก ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม