งานรณรงค์ของเราคือการเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:03:22 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

ลูกหลานของเราควรคู่กับโลกที่มีสุขภาวะที่ดี

เราต้องการอนาคตที่มีสุขภาวะเพื่อตัวเราเองและเพื่อโลกของเรา อนาคตที่มีอากาศสดชื่น มีป่าไม้สมบูรณ์ และสภาพภูมิอากาศที่สมดุล ที่ที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดและอยู่อย่างปลอดภัย อุดมด้วยอาหารที่มีประโยชน์ แต่อนาคตของเรากำลังถูกคุกคามอย่างหนักด้วยอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมได้ทำลายป่าไม้ สร้างมลภาวะในแหล่งน้ำ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทำลายสุขภาพของเรา

การบริโภคเนื้อวัว หมู และไก่อย่างเกินพอดีของเรานั้นกำลังทำลายโลกรอบตัวเรา สิ่งนี้ถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมข้ามชาติที่เห็นผลกำไรสำคัญกว่าผู้คนและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่อุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญ เราทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเช่นกัน พวกเราบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไป และมันกำลังสร้างผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างให้กับอนาคตที่ยั่งยืนของเรา

การเลือกรับประทานอาหารเราเป็นเรื่องสำคัญ กรีนพีซกำลังร่วมขับเคลื่อนกับคนทั่วโลกให้เกิดการเปลี่ยนระบบอาหารก่อนที่จะสายเกินไป เราต้องลดการผลิตเนื้อและนมเชิงอุตสาหกรรมทั่วโลกให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการปรับปรุงวิธีการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ เราไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นมังสวิรัติ และไม่กินเนื้อสัตว์เท่านั้นที่จะช่วยเปลี่ยนระบบนี้ แต่เราหมายถึงการเป็น reducetarian คือลดการบริโภคเนื้อ เป็น flexitarian คือมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น และเป็นพวก climatarian ที่งดกินนมและเนื้อที่ปล่อยก๊าซมีเทน และคุณเท่านั้นที่ช่วยได้

เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนี่งของทางออกของปัญหา ด้วยการเลือกกินอาหารทุกวันและทุกมื้อ หากร่วมมือกัน เราจะมีพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเนื้อสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ด้วยการเลือกกินพืชผักให้มากขึ้นและร่วมกันเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเราพูดออกไป เท่ากับเราได้ท้าทายบริษัทต่าง ๆ ที่ค้ากำไรจากสุขภาพของเราและสุขภาวะของโลก ช่วยกันเรียกร้องให้ระบบอาหารทั่วโลกให้ความยุติธรรมและยั่งยืนต่อเกษตรกร สัตว์ และสิ่งแวดล้อม และเริ่มกันที่ชุมชนรอบตัวเรา เราต้องเริ่มกันได้แล้ว

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์คือตัวการคุกคามโลก

อุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก อุตสาหกรรมนี้เกิดจากบริษัทที่ดำเนินกิจการอย่างครบวงจรไม่กี่แห่งที่สามารถครอบครองตลาดโลก ด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาล กองทุนสาธารณะ และการขายเนื้อสัตว์ราคาถูกในโรงเรียนและสถาบันของรัฐ เรากำลังอยู่ในโลกที่อุตสาหกรรมกำลังควบคุมทุกสิ่งที่เรากิน เหลือทางเลือกเพียงน้อยนิดให้ผู้บริโภค บริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการเดียวกันคือ ขุนให้โตและฆ่าให้เร็ว เพื่อให้มีกำไรมากที่สุด

เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด โรงงานปศุสัตว์หลายแห่งเลี้ยงสัตว์ไว้ในคอกที่สกปรกและคับแคบ ขุนและยัดเยียดยาปฏิชีวนะอย่างเกินขนาด วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของสัตว์แต่ยังเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขด้วย การใช้ยาปฏิชีวนะที่เกินขนาดกับสัตว์ที่ไม่ได้ป่วยเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดยีนส์ดื้อยาปฏิชีวนะ เนื้อที่เรากินจึงทำให้เราป่วย ความเจ็บไข้จากอาหาร ที่แพร่กระจายโดยกระบวนการเลี้ยง ผลิต และจำหน่ายผลผลิตจากปศุสัตว์ กำลังเป็นภัยคุกคามต่อการสาธารณสุขทั่วโลก

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมกำลังกลืนกินทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างรวดเร็ว และทำให้สภาพภูมิอากาศปั่นป่วน หนึ่งในสามของพื้นที่บนโลกกลายเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ก่อให้เกิดการแผ้วถางป่าซึ่งกินบริเวณมหาศาล สูญเสียความหลากหลายของระบบนิเวศ ปัจจุบันการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 14 ของปริมาณก๊าซทั่วโลกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ​ รายงานบางฉบับระบุว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการภาคปศุสัตว์เทียบเท่ากับปริมาณก๊าซที่ปล่อยจากภาคคมนาคมขนส่งทั้งหมด ปุ๋ยที่เต็มไปด้วยสารเคมีและยาฆ่าแมลงไหลลงสู่ลำธารและแม่น้ำทำให้สาหร่ายแพร่พันธุ์เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้พื้นน้ำในบริเวณนั้นมีออกซิเจนเจือปนต่ำมาก หรือที่เรียกว่าเขตไร้ซึ่งชีวิต (dead zones) สัตว์น้ำอื่น ๆ ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หลายแห่งไม่มีแหล่งน้ำที่สะอาดพอสำหรับการอาบน้ำ จับปลามาบริโภค หรือดื่มกินหากพอจะมีแหล่งน้ำบาดาลหลงเหลืออยู่บ้าง น้ำกำลังสูญเสียไปกับการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งทำให้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเราหมดไปอย่างรวดเร็ว

พืชคืออาหารอนาคต

การแก้ไขระบบอาหารที่ถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป่า และแหล่งน้ำสะอาด เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการลดการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมลงอย่างมีนัยสำคัญ และเปลี่ยนมาบริโภคเนื้อสัตว์ที่มาจากระบบการเลี้ยงที่ยั่งยืน กรีนพีซพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอันเร่งด่วนนี้ ด้วยเป้าประสงค์ที่ชัดเจนประการเดียวคือ ลดการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์ลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2593 เราอยู่บนทางแยกที่เดิมพันด้วยชีวิตที่ต้องตัดสินใจว่า เราอยากมีชีวิตอยู่ภายใต้การคุกคามของการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม หรือกล้าที่จะเปลี่ยน วิสัยทัศน์ของอนาคตที่เราต้องการ และโลกที่ลูกหลานของเราควรได้อยู่ โลกที่มีการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลงไม่เพียงแต่เป็นจริงได้ แต่มันกำลังกลายเป็นการเคลื่อนไหวของผู้คนหลายล้านคนจากทั่วโลก ที่เลือกกินอย่างมีสติด้วยการกินพืชผักมากขึ้น อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า หลากหลายกว่า และรสชาติดี

เราทุกคนต้องช่วยกันผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เราต้องการเสียงของทุกคนเมื่อเราเผชิญหน้ากับผู้เล่นในภาคธุรกิจ ควบคู่ไปกับเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เปลี่ยนนโยบายด้านอาหาร ให้สนับสนุนการผลิตและบริโภคเนื้อที่ได้มาตรฐานกว่าที่เป็นอยู่ และเน้นอาหารที่อุดมด้วยพืชผัก แต่เราต้องการการเคลื่อนไหวเช่นนี้ ที่บ้านและชุมชนของเราด้วย ลองคิดถึงปริมาณเนื้อที่คุณกินและลองคิดดูว่าจะเริ่มกินให้น้อยลงได้อย่างไร คุณเคยรู้ไหมว่าอาหารที่กินมากจากไหน เมื่อคุณกินเนื้อสัตว์ขอให้เลือกจากคุณภาพด้วยการซื้อจากฟาร์มขนาดเล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เลี้ยงสัตว์ในสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ละคำที่เรากิน คืออำนาจต่อรองในการสร้างระบบอาหารใหม่ที่โอบอุ้มเกษตรกรท้องถิ่น ดูแลสุขภาพของเรา และเยียวยาสิ่งแวดล้อมไปด้วย นี่คือเวลาที่เราต้องนึกถึงอนาคตที่ดีกว่านี้สำหรับพวกเราทุกคน

เกี่ยวกับกรีนพีซ

ภารกิจของเรา: กรีนพีซคือองค์กรอิสระที่ทำงานรณรงค์ระดับโลก ด้วยยุทธศาสตร์การรณรงค์อย่างสันติ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และสนับสนุนทางเลือกที่เป็นมิตรเพื่ออนาคตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ

กรีนพีซทำงานรณรงค์มากกว่า 55 ประเทศทั่วยุโรป อเมริกา เอเชีย แอฟริกา และแปซิฟิก กรีนพีซไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลหรือบริษัทใด ๆ แต่พึ่งพาการบริจาคจากผู้สนับสนุนที่เป็นปัจเจกชน และ เงินช่วยเหลือให้เปล่า

ติดตามงานรณรงค์อื่น ๆ ของเรา ด้านพลังงาน, สภาพภูมิอากาศ, มหาสมุทร, ป่า, และพลาสติก

งานรณรงค์ของเราคือการเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร

รายงานของกรีนพีซ

อ่านวิสัยทัศน์ของกรีนพีซต่อการลดผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมให้ได้ร้อยละ 50 ภายในปี 2593 และเหตุใดเราต้องทำเช่นนี้

อ่านรายงาน