Vår visjon for reduksjon av kjøttforbruk - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:09:51 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Mindre kjøtt, mer grønt

Barna våre skal ha muligheten til å leve i en verden med grønne skoger og frisk luft. De fortjener rent drikkevann, sunn mat og trygghet. Disse grunnleggende rettighetene trues av klimaendringene, der kjøtt- og meieriindustrien spiller en stor rolle i å forverre klimakrisen. Produksjonen og forbruket av kjøtt- og meieriprodukter har en negativ innvirkning på klima, verdens skoger, vann, menneskers helse, dyrevelferd og rettferdig fordeling. Vi kan ikke la det industrielle landbruket ødelegge for våre kommende generasjoner.

I Norge har kjøttforbruket per person økt med 50 prosent bare siden 1989. Det kan ikke fortsette. En viktig grunn til veksten er kjøttpushing gjennom massiv reklame, og at dagligvarekjedene selger kjøttprodukter som grillpølser, kjøttdeig, ribbe og hamburgere med tap for å lokke til seg flere kunder. Dette vil Greenpeace ha en slutt på.

Sammen med aktører i det bærekraftige og økologiske landbruket, kan vi sørge for at både mennesker og naturen blir sunnere. Vi kan beskytte dyr, drikkevann, skogene og verdens klima ved å redusere produksjonen og forbruket av industrielt kjøtt. Her i Norge vil vi utfordre myndighetene til å stanse pushingen av kjøttreklame og vise folk hvordan vi kan velge mer plantebasert mat.

Greenpeace vil jobbe for:

  • Et forbud mot statlig kjøttreklame, bla via Opplysningskontoret for melk, kjøtt og egg
  • Et forbud mot å selge kjøtt og kjøttprodukter med tap, slik det allerede er i dag for øl og vin
  • At kommuner og statlige institusjoner innfører minst to vegetariske måltider i uken innen 2020

 

Vi oppfordrer også dagligvarekjedene til å redusere kjøttpushingen via sine reklamekanaler.

Om kampanjen

50 % mindre i 2050

Greenpeace har laget en rapport med en global visjon om å redusere kjøtt- og meieriprodukter med 50 prosent innen 2050

Les rapporten her

Om Greenpeace

Greenpeace er en global, uavhengig organisasjon som bruker fredelige protester og kreativ kommunikasjon til å avsløre trusler mot miljøet og verdens klima, samt promotere de nødvendige løsningene som må til for å få en grønn og bærekraftig fremtid. Greenpeace er tilstede i mer enn 55 land i verden. Vi tar ikke imot økonomisk støtte fra verken næringsliv, stater eller mellomstatlige organer som EU eller FN, men tar kun imot bidrag fra private personer.