Over onze campagne voor een andere voeding - Less Meat More Veg - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:10:21 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Onze kinderen hebben recht op een gezonde planeet

We willen een gezonde toekomst voor onszelf en voor de planeet. Een toekomst die garandeert dat onze kinderen kunnen leven in een wereld met zuivere lucht, genoeg bos en een stabiel klimaat. Een wereld waarin iedereen toegang heeft tot drinkbaar water en gezond en voedzaam eten. Maar onze toekomst wordt ernstig bedreigd door de industriële vleesproductie. De intensieve veeteelt verwoest onze bossen, vervuilt ons water, verandert ons klimaat en brengt onze gezondheid in gevaar.

Onze honger naar rundvlees, varkensvlees en kip verwoest de wereld rondom ons en wordt aangedreven door een wereldwijde industrie met bedrijven die winst laten voorgaan op de mensen en het milieu. En hoewel zij de grootste schuldigen zijn, hebben wij ook een aandeel in dit probleem – we eten gewoon te veel vlees en dat ondermijnt een duurzame toekomst.

Onze voedselkeuzes zijn belangrijk. Greenpeace sluit zich aan bij een wereldwijde beweging die ons voedselsysteem wil veranderen voor het te laat is. We moeten de wereldwijde vleesconsumptie drastisch beperken en op een andere manier dieren gaan kweken en behandelen. Maar niet alleen veganisten en vegetariërs helpen dit dolgedraaide systeem te veranderen, ook flexitariërs en klimatariërs – en jij!

We kunnen allemaal deel van de oplossing zijn door onze voedselkeuzes, elke dag opnieuw, en bij elke maaltijd. Samen hebben we de macht om de keten van de industriële vleesproductie te doorbreken door te kiezen voor meer plantaardig voedsel en door samen duurzame verandering te eisen. Door onze stem te laten horen, kunnen we opkomen tegen de bedrijven die winst laten primeren op onze gezondheid en de gezondheid van de planeet. We moeten over de hele wereld voedselsysteem eisen dat eerlijk en duurzaam is voor de boeren, de dieren en het milieu. En we beginnen in onze eigen omgeving. Kom samen met ons in actie!

De industriële veeteelt bedreigt onze planeet

De industriële veeteelt is een van de machtigste sectoren op aarde en bestaat uit een klein aantal sterk geïntegreerde bedrijven die de wereldmarkt in handen hebben. Met de hulp van staatssubsidies en overheidsgeld en door het belang van goedkoop vlees voor scholen en openbare instellingen, leven wij in een wereld waarin de industrie grotendeels bepaalt wat we eten en waarin de consument nog maar weinig zelf kan kiezen. De bedrijven laten zich leiden door één enkel basisprincipe: de dieren zo snel mogelijk opkweken en slachten, met alle middelen die nodig zijn om zoveel mogelijk winst te maken.

Daarom worden de dieren in industriële boerderijen gekweekt in ongezonde omstandigheden met heel weinig ruimte, waar ze worden overvoed en volgepompt met ongelooflijke hoeveelheden antibiotica. Die productiemethodes ontnemen de dieren alle waardigheid, maar creëren ook ernstige problemen voor de volksgezondheid. De intensieve veeteelt verhoogt de resistentie tegen antibiotica door het overmatig gebruik van antibiotica bij gezonde dieren. Bovendien maakt vlees ons ook letterlijk ziek. Ziekten die via het voedsel worden verspreid – door de manier waarop het vlees wordt geproduceerd, verwerkt en verkocht – veroorzaken over de hele wereld grote problemen voor de volksgezondheid.

De intensieve veeteelt slorpt onze natuurlijke rijkdommen op en schaadt het klimaat. Een derde van het land op aarde wordt gebruikt om dieren te kweken of veevoeder te telen en dat veroorzaakt massale ontbossing en verlies aan biodiversiteit. Op dit moment is de veeteelt verantwoordelijk voor 14% van de wereldwijde emissie van broeikasgassen. Volgens bepaalde studies is de uitstoot uit de veeteelt te vergelijken met de emissies van de volledige transportsector. Door het wegstromen van chemische meststoffen en pesticiden raken onze waterlopen vervuild, ontwikkelt zich een massale algengroei en ontstaan “dode gebieden” in zee waar geen leven meer mogelijk is. Op veel plaatsen is het niet langer veilig om te baden, te vissen of het grondwater als drinkwater te gebruiken – als er tenminste nog grondwater over is. Er wordt water verspild om veevoeder te telen en dieren te kweken en zo raakt onze meest waardevolle natuurlijke rijkdom in ijltempo uitgeput.

Plantaardige voeding is de toekomst

Het zal niet gemakkelijk zijn om ons verstoorde voedselsysteem te herstellen, maar om rampzalige veranderingen in ons klimaat, onze bossen en zoetwatervoorraden tegen te gaan, moet de industriële landbouw aanzienlijk beperkt worden. Daarbij stellen we ons één duidelijke en ambitieuze doelstelling: onze vleesproductie en -consumptie tegen 2050 met 50% verminderen. We staan op een belangrijk keerpunt: we moeten beslissen of we voort willen leven in een wereld die voortdurend wordt bedreigd door de industriële landbouw of kiezen voor een moedige, gezonde visie voor de toekomst die we willen, en waar onze kinderen recht op hebben. Een wereld met minder vlees is niet alleen mogelijk, maar wordt gedragen door een wereldwijde beweging met miljoenen mensen die bewust kiezen voor verrassend lekkere maaltijden op basis van planten – voedsel dat veel gezonder en gevarieerder is – en dat ze ook veel lekkerder vinden.

Ieder van ons moet meewerken aan duurzame verandering. We zullen jouw stem nodig hebben om bedrijven te overtuigen, en als we bij de regeringen hameren op een ander voedselbeleid dat vlees van een betere kwaliteit en meer plantaardig voedsel moet bevorderen. Maar we moeten de lijn ook doortrekken in onze eigen omgeving. Bedenk eens hoeveel vlees je zelf eet en hoe je die hoeveelheid kunt beperken. Weet je waar je voedsel vandaan komt? Als je vlees eet, kies dan voor kwaliteit en steun milieuvriendelijke, kleinschalige landbouwbedrijven die dieren kweken in een gezondere omgeving, zonder overmatig gebruik van antibiotica. Elke maaltijd geeft ons een hefboom om mee te ijveren voor een nieuw voedselsysteem dat goed is voor de lokale boeren, onze gezondheid en het milieu. Dit biedt ons de kans om te werken aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Over Greenpeace

Greenpeace is een internationale onafhankelijke campagneorganisatie die samen met miljoenen mensen wereldwijd grote milieuproblemen aanklaagt en oplossingen voorstelt die van essentieel belang zijn voor een groene en vreedzame toekomst.

Greenpeace is vertegenwoordigd in meer dan 55 landen in Europa, Amerika, Azië, Afrika en de Stille Oceaan. Greenpeace aanvaardt geen giften van overheden of bedrijven, maar is volledig afhankelijk van de bijdragen van individuele sympathisanten.

Meer informatie over onze campagnes rond energie, klimaat, oceanen en bossen.

Over onze campagne voor een andere voeding

Lees ons 2050 rapport

Hoe en waarom onze consumptie van vlees en zuivelproducten halveren tegen 2050

LEES HET RAPPORT