สุขภาพ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:33:37 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

สุขภาพ

การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นและแพร่หลายกับการปศุสัตว์อาจเป็นอันตรายต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลก การใช้ยาปฏิชีวนะเกินขนาดกำลังลดความสามารถของเราในการต่อสู้กับเชื้อที่ดื้อยา

สุขภาพ

การกินเนื้อทำให้เราป่วย เชื่อโรคที่มาจากอาหารกระจายออกไปด้วยกระบวนการแปรรูป ผลิต และจำหน่ายไปทั่วกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ผลการศึกษาหลายแห่งพบว่า การกินผักและโปรตีนจากพืชเช่น ถั่วและถั่วเลนทิลจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง มีอายุยืนขึ้น สุขภาพดีขึ้นกว่าคนที่นิยมบริโภคเนื้อในปริมาณมาก