Helse - mindre kjøtt, mer grønt - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:36:10 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Helse

Overforbruket av antibiotika i industriell kjøttproduksjon i Europa og USA utgjør en trussel mot folkehelsen. Vi må få kontroll på en industri som setter vår helse og våre familier i fare.

Helse

Billig, industrielt kjøtt er skadelig for oss. Prisen og kvaliteten på mye av kjøttet som selges er ofte altfor lav. Dumpingpriser og omfattende reklame driver folk til å spise unødvendig mye kjøtt. Vi vil stoppe kjøttpushingen.

Flere undersøkelser viser at det er klare helsemessige fordeler knyttet til å spise mindre kjøtt. Mindre kjøtt reduserer faren for hjerte- og karsykdommer og for tidlig død. Norske helsemyndigheter anbefaler å begrense kjøttinntaket.