ผืนป่า - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ - เนื้อน้อยๆ ผักเยอะๆ - กรีนพีซ
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:43:32 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

ผืนป่า

การบริโภคเนื้อวัวกำลังรุกล้ำความหลากหลายทางชีวภาพ การเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเหลือง และข้าวโพด และการเผาถางพื้นที่เพื่อทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์คือหายนะอันเลวร้ายต่อผืนป่าในเขตร้อนทั่วโลก

ผืนป่า

ระบบนิเวศเขตร้อนทำหน้าที่เสมือน “แหล่งกักเก็บคาร์บอน” เนื่องจากระบบนี้ควบคุมและกักเก็บ CO2 จากบรรยากาศ สิ่งนี้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าในการต่อสู้กับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำลายป่าเหล่านี้จะนำไปสู่ความเสี่ยงอันใหญ่หลวง

การสูญเสียป่า ทุ่งหญ้า และทุ่งหญ้าสะวันนาเพื่อสร้างพื้นที่เพาะปลูก ส่งผลกระทบอันไม่อาจหวนคืนต่อความหลากหลายทางชีวภาพ นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวนมากกำลังถูกคุกคามจากการถางป่าเพื่อสร้างทุ่งหญ้าสัตว์ และเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์