Skove - Mindre kød, mere liv - Greenpeace - Mindre kød, mere liv - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:46:50 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Skove

Vores store appetit på kød udrydder arter og ødelægger nogle af jordens smukkeste steder. Vi er alle afhængige af naturen, og vi må og skal beskytte den mest muligt ved at bremse det industrielle landbrug.

Skove

Skove lagrer kulstof og regulerer CO2 i atmosfæren. Derfor er de vigtige i kampen for at bremse klimaforandringer og at ødelægge disse skovområder har store konsekvenser.

Når vi rydder skove, græsarealer og savanner for at dyrke foder, er det på bekostning af dyre- og plantelivet, der er i fare for at tage varig skade.