Skog - Less Meat More Veg - Greenpeace - Less Meat More Veg - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 00:49:21 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Skog

Vår store appetitt på kjøtt utrydder og ødelegger noen av de vakreste stedene på jorden. Vi er alle avhengige av naturen og vi må beskytte den ved å bremse det industrielle landbruket.

Skog

Skogen lagrer karbon og regulerer klimagassen CO2 i atmosfæren. Derfor er skogene helt avgjørende i kampen for å bremse den globale oppvarmingen. Å ødelegge skog gir store klimagassutslipp og har konsekvenser for livet på jorden.

Når vi rydder skog, gressarealer og savanner for å lage beiteområder, er det på bekostning av annet dyre- og planteliv som kan ta varig skade eller bli utryddet.