Klimaforandringer - Mindre kød, mere liv - Greenpeace - Mindre kød, mere liv - Greenpeace
<
 
 
 
 
×
>
hide You are viewing an archived web page, collected at the request of Greenpeace International using Archive-It. This page was captured on 01:06:00 Sep 24, 2020, and is part of the Greenpeace Archive collection. The information on this web page may be out of date. See All versions of this archived page. Loading media information

Klimaforandringer

Sænker vi det globale forbrug og produktion af kød- og mejeriprodukter med 50% i 2050 i forhold til i dag, bliver landbrugets udledning af drivhusgasser 64% mindre end, hvad den ville være, hvis vi fortsætter som nu.

Klimaforandringer

Det store antal svin, køer og får i Danmark er et stort problem for klimaet. Drivhusgasudslippet fra gylle, bøvser og dyrkningen af deres foder står for knapt 19% af Danmarks samlede udslip af drivhusgasser.